Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri (MECE 102) Ders Detayları

Ders Adı: Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri
Kod: MECE 102
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE 101 Mühendisliğin Temelleri
Amaç: Bu dersin temel amacı bölüm öğrencilerini kavramsal ve düşünsel olarak bölüm derslerine hazırlamaktır. Öğrencilerin bölüm öğretim elemanları ile tanışmaları ve bölümdeki araştırma projeleri tartışılarak, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını belirterek mevcut projelerle olan örtüşmeleri araştırılır.
İçerik: Mekatronik mühendisliğinin tarihçesi, mekatronik mühendisliğinde temel kavramlar, mekatronik mühendisliği teknolojisi, mekatronik mühendisliği ugulamaları, mekatronik mühendisliği öğretimi ve eğitimi, mekatronik mühendisliğinden örnekler, mekatronik mühendisliğinde gelişme eğilimleri ve araştırma konuları, endüstriyel geziler.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3