Sayısal Devreler ve Sistemler (EE203) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Devreler ve Sistemler
Kod: EE203
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı, sayısal mantık devrelerinde temel analiz ve tasarım kavramların tanıtılmasıdır.
İçerik: Sayı sistemleri ve kodlar. Boole cebiri ve mantık kapıları. Boole işlevleri, enküçültülme. Birleşimsel devreler. Birleşimsel devrelerin SSI and MSI bileşenlerle tasarımları. Kapanlar. Ardışık devrelerin çözümleme ve tasarımları. Sayıcılar. Kaydırmalı yazmaçlar. Bellek öğeleri. Programlanır mantık cihazları (PLD). PLD ile tasarım. Donanım tanımlama dillerine giriş.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web: e.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6