Çok Disiplinli Mühendislik Tasarımı (MECE 422) Ders Detayları

Ders Adı: Çok Disiplinli Mühendislik Tasarımı
Kod: MECE 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders çağdaş firmaların küresel ekonomide ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yenilikçi ve yüksek rekabet gücüne sahip disipilinlerarası sistem entegrasyonu ve optimizasyonu yapabilen mühendislerin eğitimini amaçlamaktadır. Ders, mühendislik tasarımı anlayışında klasik tüme varım yaklaşımından vazgeçerek, tümdengelim yaklaşımını uygulayan kültürel bir değişim öngörmektedir. Son sınıf düzeyinde farklı disiplinlerden öğrencilerin katılımı ile ürüne yönelik, tasarım-yapım-test içeren bir ortam, kuram ve pratiğin dengeli karışımı, akademik yaklaşım ve uygulamanın gerçekçi, disiplinlerarası bütünleşik sistem mühendisliği yaklaşımı ile dördüncü sınıf ve devamında uygulanabilecek yaklaşım vurgulanmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6