Kontrol Mühendisliği II (MECE 522) Ders Detayları

Ders Adı: Kontrol Mühendisliği II
Kod: MECE 522
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE521
Amaç: Öğrencileri, durum-uzayı yaklaşımı ile denetim sistemi tasarımı ve analizi konularında yeterli bilgi düzeyine kavuşturmak, durum gözlemleyicileri, regulator tasarımı, stokastik sistemler ve Kalman süzgeci konularında bilgi sahibi yapmak hedeflenmiştir.
İçerik: Ders, durum gözlemleyicileri, regulator ve denetleyici tasarımı, stokastik sistemler, Kalman süzgeci ve MatLab-Simulink kullanımı üzerine temel bilgileri içerir. Ders projeleri ve laboratuvar çalışmaları, Mekatronik Sistemler Laboratuvarında yer alan dinamik sistemlerin modelleme ve denetimlerini içermektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5