Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri (MECE 431) Ders Detayları

Ders Adı: Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri
Kod: MECE 431
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Öğrencilere çeşitli fiziksel niceliklerin ölçülmesi ile ilgili ön bilgilerin verilmesi. Ölçme donanımlarındaki değişik fiziksel olguların uygulamalarına imkan vermek ve bunları mekatronik sistemlere uygulamasını sağlamak. Öğrencileri temel ölçme donanım sistemleri ve yazılım araçları hakkında bilgilendirmek
İçerik: Bu ders fiziksel niceliklerin tanıtılması ve ölçümü ile ilgili konuları kapsar. Bu niceliklerin ölçülmesi ile ilgili değişik yöntemler tartışılır. Geniş bir kapsam içinde transduserlerin detayı verilip, elektrik sinyallerini gösteren, aktaran, artıran sayısal ve analog devrelerin incelemesi yapılmaktadır. Bu modüllerin modern ölçme ekipmanlarında uygulamaları tartışılmaktadır
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5