Biyobenzetim ile Tasarım (MECE 426) Ders Detayları

Ders Adı: Biyobenzetim ile Tasarım
Kod: MECE 426
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim Üyesinin Onayı
Amaç: Bu dersin ana amacı biyobenzetim ve biyotaklit genel kavramlarını tanıtmak ve öğrencilerin mühendislik problemlerine yaratıcı ve inovatif çözümler arama ve bu yaratıcı ve inovatif fikirler ile biyorobotlar tasarlama kabiliyetlerini geliştirmektir.
İçerik: Bu ders kapsamında, biyobenzetim ürünler tanıtılmakta ve biyorobotlar için biyobenzetim kavramsal tasarım metodolojisi detaylıca açıklanmaktadır. Biyobenzetim ürünler ve süreçler için biyobenzetim duyucular, eyleyiciler, kontrol ve programlama bir dönem boyunca tartışılacaktır. Biyobenzetim kavramsal tasarım çalışmaları örnek çalışmalar ile desteklenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5