Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı (MECE 425) Ders Detayları

Ders Adı: Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı
Kod: MECE 425
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı tümdengelim mühendislik tasarım yaklaşımında, sürecin en önemli ancak oldukça soyut ve temel aşamasını oluşturan kavramsal tasarımın teorisini ve metodolojisini öğretmektir. Mühendislik sistemlerinin davranış tabanlı tasarımına öncülük edecek şekilde, kavramsal tasarımda davranış modellemesi teknikleri anlatılmaktadır.
İçerik: Mühendislik tasarımı teorisi ve metodolojisine giriş, tasarımda modelleme, mühendislik tasarımında fonksiyon-davranış-yapı modellemesi, davranış tabanlı modelleme. Genel set teorisi ve çizge teorisi . Ayrık olay sistem modelleme. Petri Ağları. Geleneksel tasarım yaklaşımları. Mühendislik tasarımında yeni yaklaşımlar. Davranış tabanlı tasarım uygulamaları. Biyobenzetim tasarımda davranış tabanlı yaklaşımlar. Örnek çalışmalar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5