Bilgi Mühendisliği (CMPE465) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgi Mühendisliği
Kod: CMPE465
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, gerçek problemlere çözüm üretmek için geliştirilen büyük çaplı bilgi, kural ve muhakeme içeren bilgisayar programlarını oluşturmak için beceri kazandırmaktır.
İçerik: Bilgi gösterim yöntemleri: kural-tabanlı, grafiksel, mantıksal yöntemler, Prolog diline giriş, bilgi edinme, uzman sistemler, ontoloji, anlamsal örün, otomatik öğrenmeye giriş.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5