Elektromekanik Enerji Dönüşümü (EE352) Ders Detayları

Ders Adı: Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Kod: EE352
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 210 veya EE 234 veya AEE 202
Amaç: • Elektrik makinalarının temellerini öğrenmek • Elektromekanik enerji dönümüşünün temellerini öğrenmek • İdeal/Gerçek/Özel/Üç fazlı transformatörlerin çalışma prensiplerini anlamak • Tek başına çalışan bir senkron generatörlerde uç gerilimin nasıl üretildiğini, yüke bağlı değişimini anlamak • Senkron generatörülerin tek başına, diğer generatörlerle ve/veya güç sistemi ile parallel çalışmasını anlamak • Senkron motorlara yol verilmesini/ motor ikaz akımı ve yüke bağlı olarak güç faktörünün değişimlerini öğrenmek • Endüksiyon makinalarının çalışma prensibini öğrenmek • Asenkron motorlarda yol verme tekniklerini öğrenmek • Asenkron motorlarda hız kontrol tekniklerini öğrenmek • DC motorların/generatörlerin çalışma prensibini öğrenmek • DC motor türlerini öğrenmek • DC motor hız kontrol tekniklerini öğrenmek
İçerik: Elektrik makinalarının Temelleri/Magnetik devreler ve malzemeler/ Elektromekanik Enerji Dönüşümün Temelleri/ Transformatörler/ DC makinalar/ DC motorlara yol verme/ DC motor hız kontrol teknikleri/ Senkron Makinalar/ Endüksiyon Makinaları/ Asenkron Motor Sürücüleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6