Cebirsel Sayılar Kuramı (MATH542) Ders Detayları

Ders Adı: Cebirsel Sayılar Kuramı
Kod: MATH542
Ön Koşul Ders(ler)i: Matematik Bölümüne bağlı
Amaç: Bu ders Cebirsel Sayılar Kuramının temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Tamsayı, norm ve iz fonksiyonları, diskriminant, cebirsel sayılar, kuadratik sayı cismi, Dedekind bölgesi, değerleme, Dedekind bölgesinin genişlemesinde çatallanma, different, Galois genişlemesinde çatallanma, kuadratik sayı cisimlerinde çatallanma ve aritmetik, kuadratik kalanlar kuralı, siklotomik sayı cisimlerinde çatallanma, abelyen genişlemelerde Kronecker-Weber teoremi, Dirichlet teoremi (sınıf grubunun sonlu olması ile ilgili), Dirichlet teoremi (tersinir elemanlar ile ilgili), Hermite-Minkowski teoremi, son Fermat teoremi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math542/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5