Gömülü Sistem Tasarımı (CMPE434) Ders Detayları

Ders Adı: Gömülü Sistem Tasarımı
Kod: CMPE434
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Gömülü sistem tasarımına modern yaklaşım, Yazılım ve Donanım tasarımını eğilimler ve engeller gözetilerek bütünleşik biçimde sunmak.
İçerik: Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri, simülasyon, emülasyon, hızlı prototipleme, gerçekleştirmede test ve sertifikasyon örnekleri, geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli gerçekleştirmeler ile ilgili laboratuvar çalışması.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5