Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları (EE 423) Ders Detayları

Ders Adı: Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Kod: EE 423
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275 (FD)
Amaç: •Sinir ağı sistemlerin temel kural ve tekniklerini sunmak. •Temel yapay sinir ağ modellerini ve uygulamalarını incelemek.
İçerik: Temel sinir biyolojisi, Sinir ağı mimarileri ve öğrenme algoritmaları, yapay sinir ağ uygulamaları, McCulloch Pitts Nöronları, Tek Katlı pörseptran, Çok Katlı pörseptran, Radyal taban fonksiyonlu ağlar, Kohonen kendini örgütleyen eşlemlemeler, Öğrenen vektörel nicemleme
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5