Bilgisayarla Görme (EE430) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayarla Görme
Kod: EE430
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Bilgisayarla görmenin temel problemlerini çalışmak • Bilgisayarla görmede problem çözümünde kullanılan ana kavram ve teknikleri çalışmak • Bilgisayarla görme ve video elektroniğinin kullanıldığı tipik uygulama alanlarını çalışmak
İçerik: İnsanın görme sistemi, geometric camera modelleri, imge bölütleme, nesne tanıma, video işaretleri ve standartları, bilgisayarla görme ve sayısal video uygulamaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5