Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Kuramsal Yaklaşımlar (MDES 640) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Kuramsal Yaklaşımlar
Kod: MDES 640
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Ders kapsamında mühendislik tasarımında kuramsal yaklaşımlar ve tasarım uygulaması ile ilgili ileri düzeyde çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda öğrencinin temel eğitimini aldığı mühendislik dalından bağımsız olarak mühendislik sorunlarına etkin çözümler geliştirme konusunda temel bilgilenme sağlanacaktır.
İçerik: Gerçek tasarım sorunu ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi. Mühendislik yaratıcılığı. Yenilikçi çözüm seçeneklerinin üretilmesi ve en etkili seçeneğin seçimi. Tasarımda modularite. Disiplinlerarası tasarımda işbirliği. Sistem kavramı, modeler, ve amaçlı etkinlikler için startejiler. Tasarım projelerinin tasarımı ve denetimi; takım ilişkilerinin düzenlenmesi. Tasarım projesi uygulaması istenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5