Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı (MDES 641) Ders Detayları

Ders Adı: Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı
Kod: MDES 641
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Bu ders biyolojik sistemler ve bu sistemlere benzer mühendislik alanındaki bütünleşik tasarım uygulamaları hakkında ileri düzey ve kapsamlı altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ders “doğada tasarım” kavramı üzerine tasarım olgusunu geliştirmeyi, çeşitli durum değerlendirmeleri ile ders doğal sistemler ve mühendislik sistemleri arasındaki köprüyü sağlamayı hedeflemiştir. Öğrenciler biyolojik sistemleri taklit eden robot benzeri makinaların tasarımını yapabilecek yetenekleri kazanmış olacaklardır.
İçerik: Tanımlamalar, Biyomimetik ve biyoesinlenmiş konularında kavramlar ve terminoloji, yapısal analiz, davranış tabanlı modelleme, kinematik ve dinamik analiz için biyolojik sistemlerin incelenmesi. Biyolojik sistemler ve mühendislik sistemlerin arasında aktarma kavramları. Mühendislik sistemlerinin modelleme ve ölçekleme uygulama ilkeleri ve kuramları. Durum değerlendirmeleri. Dönem projesi.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5