Dynamic Systems on Time Scales (MATH565) Course Details

Course Name: Dynamic Systems on Time Scales
Code: MATH565
Pre-requisite Course(s): Consent of the instructor
Objective: Bu ders özellikle matematik, fizik ve mühendislik bölümü öğrencilerinden diskrit (fark) ve sürekli (diferensiyel) denklemlerin birleştirilmesinden ortaya çıkan melez denklemleri kullanan öğrencilere hitap etmektedir. Bu amaçla bu ders zaman skalasında diferensiyel denklemleri sunarak onların çözim yöntemlerini verecektir.
Content: Differentiation on time scales, integration on time scales, the first-order linear differential equations on time scales, initial value problem, the exponential function on time scales, the second-order linear differential equations on time scales, boundary value problem, Green’s function, the Sturm-Liouville eigenvalue problem..
Term: Autumn
Theory: 3
Application: 0
Laboratory: 0
Credit: 3
Web:
ECTS Course File: Course File
Course File:
ECTS: 5