Araç Dinamiği (MECE 536) Ders Detayları

Ders Adı: Araç Dinamiği
Kod: MECE 536
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Araç dinamiğine ait matematiksel modelleme ve benzetimler; lastik modelleri, doğrultu, sürüş ve yalpa dinamikleri, araç parametre ve durum kestirimi, kararlılık ve performans amaçlı denetim sistemi tasarımları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5