Sayısal Kontrol (MECE 406) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Kontrol
Kod: MECE 406
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE306 Kontrol Sistemleri
Amaç: Bu derste bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerinin tasarım ve uygulamalarının verilmesi amaçlanmıştır. Ders ayrık ve sürekli zamanla ilgili konuları açıklar. Sürekli zamanda kontrolcü tasarımı bilgilerine sahip öğrenciler, sistemlerin ve kontrolcülerin ayrık hale getirilmesi, kapalı-döngü kontrolü uygulanmasını, analizini ve sonuçların yorumlanmasını çalışacaklardır.
İçerik: Z-dönüşümleri, ayrıklaştırma, kararlılık analizi, sürekli hal analizi, kök yeri, ayrık zamanlı tasarım, ve ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı ve yapısal özellikleri, Lyapunov teorisi, gözlemleyici tasarımı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5