Dinamik Sistemler ve Kontrol II (MECE 405) Ders Detayları

Ders Adı: Dinamik Sistemler ve Kontrol II
Kod: MECE 405
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE 306
Amaç: Öğrencilere sürekli zamanda denetim sistemi tasarlama, kapalı döngü denetim sistemlerini uygulama ve sonuçları irdeleme ve inceleme beceri ve yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmiştir.
İçerik: Frekans cevabı analizi, yapısal analizler, durum geri besleme, gözlemci ve gözlemci tabanlı denetimci tasarımı
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5