Kontrol Mühendisliği I (MECE 521) Ders Detayları

Ders Adı: Kontrol Mühendisliği I
Kod: MECE 521
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE306
Amaç: Öğrencilere sistemlerin durum uzayında inceleyebilme becerilerinin verilmesi. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin kararlılık analizlerinin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin edinilmesi.
İçerik: Sistemlerin durum uzayında analizleri, durum geribesleme, gözlemleyiciler, Lyapunov kararlılık teorisi, faz portreleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5