Statik ve Mukavemet (MECE 203) Ders Detayları

Ders Adı: Statik ve Mukavemet
Kod: MECE 203
Ön Koşul Ders(ler)i: PHYS 101 Fizik I
Amaç: Bu dersin temel amacı, öğrencilerin mekanik yapıların statik denge durumundaki kuvvet analizleri ile farklı yükleme koşullarındaki mukavemet analizlerini yapabilmesini sağlamaktır.
İçerik: Ders içeriği statik ve mukavemet olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Statik konuları: vektörel cebir ve kuvvet vektörleri, moment kavramı, parçacıklar için statik denge, denk kuvvet sistemleri, rijit cisimlerde denge; yayılı yükler, ağırlık merkezi ve atalet momentidir. Mukavemet kısmı ise gerilme ve birim deformasyon kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme, burulma, eğilme ve deformasyon, enlemesine kesme, bileşke yükleme ve gerilme transformasyonu konularından oluşur.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece203/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6