Elektriksel Sistem Analizi (MECE 211) Ders Detayları

Ders Adı: Elektriksel Sistem Analizi
Kod: MECE 211
Ön Koşul Ders(ler)i: PHYS 102 Fizik
Amaç: Bu ders elektrik sistem analizinde temel ders olarak amaçlanmıştır. Bu ders elektriksel sistemlerin modellenmesi, formülize edilmesi ve çözümlenmesi üzerine odaklanmıştır. Bu dersin sonunda, öğrenciler, direnç, kapasitör ve iletkenler gibi temel devre elemenlarından oluşan her türlü devreyi hem gerçek zamanda hem karmaşık sıklık zamanında modelleyebilecek, formülüze edebilecek ve çözümleyebilecek durumda olacaktır.
İçerik: Sistem tanımlanması, modelin formülüze edilmesi, ve çözümü. Direnç, kapasitör ve iletkenler gibi elektriksel sistem bileşenleri. Elektriksel sistem değişkenlerinin matematiksel olarak modellenmesi. Temel ağ teoremleri ve dirençsel devreler kapsamında Thevenin, Norton ve Süperpozisyon yöntemleri ile devre çözümleme, Kirchoff Yasası, düğüm ve döngü denklemleri. Grafik teorisi. Zaman-Bölgesinde çözümleme; durum denklemleri. Durum denklemlerinin çözümü. Laplace dönüşümü, karmaşık sıklık uzayında çözümleme, s-uzayı yaklaşımı. Elektriksel sistemlerin sinüssel kalıcı-durum tepkeleri. jw-uzayında çözümleme , fazör diagramları, 3 fazlı sistemler, sabit sıklıkta sistem tepkesiı, değişken sıklıkta sistem tepkesi. Süzgeçler.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece211/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5