Mühendislik Tasarımının Prensipleri (MECE 202) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Tasarımının Prensipleri
Kod: MECE 202
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE 104 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Amaç: Bu dersin temel amaçları mekatronik mühendisliği tasarımı ile ilgili temel kavramları öğretmek ve bu konudaki ilk tasarım deneyimini gerçekleştirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde mühendislik tasarım kavramları ve yöntembilimi ile tasarım sürecinin aşamaları tartışılmaktadır. Tasarım projeleri aracılığıyla öğrencilere mühendislik tasarım deneyimi kazandırılmaktadır.
İçerik: Mühendislik tasarımının temelleri; Mühendislik tasarım problemlerinin tanımlanması ve çözümü; Proje planlama; Mühendislik tasarımının aşamaları; Mühendislik tasarımında yaratıcılık; Mühendislik tasarımının sunum teknikleri. X için tasarım; Mühendislik tasarımın profesyonel ve toplumsal çerçevesi. Mekatronik tasarım projesi uygulamaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece202/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5