Dinamik (MECE 204) Ders Detayları

Ders Adı: Dinamik
Kod: MECE 204
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE 203 Statik ve Mukavemet
Amaç: Bu dersin ana amacı rijit cisimlerin ve parçacıkların düzlemsel hareketlerinin matematiksel tanımlamasını öğrencilere anlatmaktır. Bu derste kuvvet ile hareket arasındaki ilişki çalışılacaktır.
İçerik: Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6