Sayısal Yöntemler (MECE 301) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Yöntemler
Kod: MECE 301
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 276 Diferansiyel Denklemler
Amaç: Bu ders bilimsel hesaplama yöntemlerinde başlangıç dersi olmayı amaçlamıştır. Hata analizi ve bilgisayar uygulamaları da dahil olmak üzere temel sayısal yöntemler ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ders, öğrenciye sayısal analizin temel ilkelerni, sayısal yöntemlerdeki hata kaynaklarını ve sayısal problemleri sayısal yöntemlerle çözme alışkanlığı kazandırılmasını amaçlamıştır.
İçerik: Yakınsama ve hatalar. Denklemlerin kökleri. Cebirsel denklemlerin sistematiği. Özdeğerler ve özdeğer vektörler. Eğri uydurma, enterpolasyon, en küçük kareler. Sayısal türev ve integral alma.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece301/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4