Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Ders Adı: Makina Teorisi
Kod: MECE 303
Ön Koşul Ders(ler)i: MECE 204 Dinamik
Amaç: Bu dersin amacı mekanizmalarda hareket ve kuvvet aktarımının incelenmesi yöntemlerini sunmak ve mekanizmaların ön çalışmalarını tanıtmaktır. Mekanizmalara bu giriş dersinde mekanizma analizinin temelleri, kamlar ve dişli zincirleri tartışılmaktadır.
İçerik: Mekanizmalara giriş: temel fikirler, hareketlilik, temel mekanizma tipleri. Mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli zincirleri. Mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece303/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5