Sayısal Sistemler (MECE 305) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Sistemler
Kod: MECE 305
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, sayısal elektroniğe giriş bilgisi vermektir. Herhangi bir ön bilgiye gereksinim duyulmaz. Ders, analitik akıl yürütme ile günümüz endüstrisinde kullanılan standart entegre devrelerin yardımıyla temel sayısal devrelerinin çözümlenmesi ve tasarlanması üzerinde odaklanmıştır. Sayısal devre analizinin temel gösterim ve sentezleri anlatılmaktadır.
İçerik: Sayı sistemleri, Boolean cebiri, mantık ağları ve basitleştirilmesi, Kapılar ile mantık tasarımı, MSI ve LSI teknolojileri, Bileşik devreler, Sıralı devreler, Sayaç, kaydırma yazmaçları, bilgisayar organizasyonu, aritmetik mantık birimi, hafıza ve kontrol birimleri, mini ve mikro bilgisayar sistemleri. Ders konuları üzerine laboratuar deneyleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece305/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5