Sinyaller ve Mekatronik Sistemler (MECE 307) Ders Detayları

Ders Adı: Sinyaller ve Mekatronik Sistemler
Kod: MECE 307
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275 Linear algebra, MATH 276 Differential Equations
Amaç: Bu ders öğrencilere çeşitli mekatronik sistemlerde bulunan kesikli ve sürekli sinyallerin analizine ve gösterimine yaklaşım anlayışı sağlamayı amaçlamaktadır. Dönem sonunda öğrenciler mekatronik sistemlerde karşılaşılabilinen farklı çeşit sinyalleri yorumlama ve analiz etme yeteneği kazanmaktadır.
İçerik: Sürekli-zaman sistemlerinin zaman alan analizi: sinyallerin türevlenmesi ve integrallenmesi, basamaklar, darbeler, dürtüler, basamak ve dürtü yanıtları, evrişim integralleri, nümerik integraller, kararlılık. Periodik sinyallerin frekans alan analizi: Fourier serileri, zaman kayması, türevleme, tümlev hesaplama, Parseval teoremi, doğrusal sistemlerin periodik girişe yanıtları. Periodik olmayan sinyallerin frekans alan analizi: Fourier dönüşümü, zaman kayması, türevleme, tümlev hesaplama, Parseval teoremi, doğrusal sistemlerin yanıtı, bant genişliği ve zaman ilişkisi, Laplace dönüşümü. Kesikli-zaman sistemleri: Nyquist örnekleme teoremi ve örtüşme, Z-dönüşüm tanımı, Z-dönüşümün özellikleri, Z-dönüşüm ile doğrusal ve zamandan bağımsız sistemlerin analizi, kararlılık. Mekatronik uygulamaları.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece307/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5