Mekatronik Bileşenler (MECE 302) Ders Detayları

Ders Adı: Mekatronik Bileşenler
Kod: MECE 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders algılayıcıları ve eyleyicileri tanıtmayı amaçlamaktadır. Algılayıcılar ve eyleyiciler ile ilgili genel bilgiler çalışılacaktır. Mekatronik bileşenler olarak üzerinde durulan yaygın kullanımı olan algılayıcı ve eyleyici çeşitleri çalışılacak ve laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Algılayıcı ve eyleyiciler mekatronik sistemlerin iki temel yapıtaşlarıdır. Bu ders en çok kullanılan algılayıcı ve eyleyiciler ile ilgili bir temel vermeyi amaçlamaktadır. Algılayıcı ve eyleyicilerin hem modellenmesi hem de arayüzü ele alınacaktır.
İçerik: Mekatronik ürünlerin yapıtaşları. Mekatronik bileşenlerin tanımlanması, belirlenmesi ve sınıflandırılması. Algılayıcılar. Algılayıcıların sınıflandırılması. Yakınlık, açısal yerdeğişim, döngü ölçüm algılayıcıları. Kuvvet ve tork ölçüm algılayıcıları. Basınç algılayıcıları. İvmeölçer. Ciroskop. Sıcaklık ve nem algılayıcıları. Işık algılama ve bütünleyici metal oksit yarıiletken görüntüleme algılayıcıları. Eyleyiciler. Eyleyicilerin sınıflandırılması. Güç yükseltme ve ayarlama. Tipik güç yükseltme. Elektrik makinaları. DA motorları. Fırçalı ve fırçasız DA motorları. Pizoelektrik eyleyiciler. Akışkan sistemler ve hidrolik eyleyiciler. Pnömatik eyleyiciler.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece302/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5