Dinamik Sistemler ve Kontrol I (MECE 306) Ders Detayları

Ders Adı: Dinamik Sistemler ve Kontrol I
Kod: MECE 306
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 276, MECE 307, MATH 275
Amaç: Öğrencilere sürekli zamanda denetim sistemi tasarlama, sistem modellerini ve denetimcilerini sürekli zamandan kesikli zamana çevirme, kapalı döngü denetim sistemlerini uygulama ve sonuçları irdeleme ve inceleme beceri ve yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmiştir.
İçerik: Laplace Dönüşümü, Transfer Fonksiyonları, Kararlılık, Kalıcı-Durum Hata Analizi, Kök-Yer Eğrisi Yöntemi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece306/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5