Mikrodenetleyiciler (MECE 308) Ders Detayları

Ders Adı: Mikrodenetleyiciler
Kod: MECE 308
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste gömülü denetim temellerinin verilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler mikrodenetleyiciler, microdenetleyici mimarisi ve çevre birimleri, assembler ve üst-seviye dil kullanarak programlama, gerçek-zamanlı-işletim-sistemleri konularında eğitim alacaklardır. Öğrenciler mikrodenetleyici programlama ve gerçek hayattaki kullanımlarına yönelik laboratuvar uygulamaları yapabileceklerdir.
İçerik: Mikrobilgisayarların temel unsurları. Mikrodenetleyicilerin donanımlarına giriş. İç mimari, adres, veri ve kontrol yolları ve zamanlama. Assembly dili ile programlama ve hata kontrolü. Merkezi işlem birimi yapısı ve komut seti, kesmeler, kesme kaynakları ve kesme programları, zamanlayıcı, sayıcı, CCP modülleri (kaydedici, karşılştırıcı ve PWM) , A/D çevirici birimi, USART modülü, I2C modu, paralel port, paralel giriş ve çıkış , ICP modülü ve hata-kontrolü-bulunması ve giderilmesi, gömülü sistemler için ileri düzey diller, gerçek-zamanlı-işletim sistemleri (RTOS).
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece308/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5