Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Ders Adı: Termodinamik ve Isı Aktarımı
Kod: MECE 310
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 276, MECE 301
Amaç: Klasik termodinamiğin ve ısı aktarımının temel prensiplerini öğretmek. Öğrencileri termodinamik ve ısı transferi ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri, formüle edebilmeleri ve çözebilmeleri için eğitmek. Termodinamik sistemler için gerekli birinci ve ikinci yasayla ilgili yöntemlerin ve ısı aktarım mekanizmalarının uygulanmasını öğretmek.
İçerik: Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Isı aktarım mekanizmaları. İletim, taşınım ve ışınım.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece310/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3