Mekatronik Tasarım I (MECE 401) Ders Detayları

Ders Adı: Mekatronik Tasarım I
Kod: MECE 401
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm onayı, 4.ncü sınıf statüsü
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin gerçek bir tasarım projesi yapmalarını sağlamaktır. Gereksinmenin belirlenmesinden başlyarak, kavramsal tasarım, tasarım projesi yönetimi, ayrıntı tasarım, X için tasarım ve ürün imalatına kadar mühendislik tasarımının tüm adımları için deneyim kazanılır. Dönem sonunda tasarım ürünlerinin performansları test edilir. Dersin temel amacı mühendislik taarımını düşünsel düzeyden fiziksel ürün imalatına kadar yaşamak, yapmak ve denemektir.
İçerik: Mühendislik tasarım kavramlarının tekrarı. Mühendislik tasarımının aşamaları, olabililik çalışması, öntasarım, ayrıntı tasarım. X için tasarım. Mühendislik tasarımı için sunum araçları. Mühendislik tasarımı türleri. Mühendislik tasarımının modellenmesi. Örnekler. Öğrenci ve öğrenci ekiplerine ucu açık tasarım projeleri verilir.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 4
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece401/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5