Lisans Araştırma Projeleri I (MECE 407) Ders Detayları

Ders Adı: Lisans Araştırma Projeleri I
Kod: MECE 407
Ön Koşul Ders(ler)i: 4. sınıf statüsünde olmak
Amaç: Bu dersin ana amacı bilimsel yaklaşımı kullanarak mühendislik araştırmaları ve kavram tanımlamasından raporlama ve yayınlamaya kadar süren mühendislik araştırma süreç tecrübe pratikliğinin öğrencilere kazandırılmasıdır.
İçerik: Genel olarak nasıl bir araştırma projesi yapılacağını ve nasıl sunulacağını içerir. Literatür taraması, projenin yapılandırılması, araştırma yöntemlerinin teknikleri bu derste anlatılmaktadır. Geniş laboratuvar çalışmaları, analitik modelleme, tasarım tecrübeleri ve sunum kabiliyeti beklenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 4
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece407/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3