Yaz Stajı II (MECE 499) Ders Detayları

Ders Adı: Yaz Stajı II
Kod: MECE 499
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm iznine bağlı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere mekatronik mühendisliğinde sanayi tecrübesi kazandırmak içindir. Öğrenciler bu alanda çalışan firmalarda, çeşitli mekatronik mühendisliği konularında uygulama yaparlar.
İçerik: Öğrenciler uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı yaparlar. Staj öncesinde öğrencilere stajları tanıtmak üzere bir seminer sunuşu yapılır. Stajda öğrencilerin mekatronik teknolojileri, Araştırma ve geliştirmenin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konularında uygulama yapmaları istenir. Staj sonunda öğrenciler tarafından yaptığı işleri yansıtmak üzere yazılı bir rapor verilir.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece499/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4