Lisans Araştırma Projeleri II (MECE 408) Ders Detayları

Ders Adı: Lisans Araştırma Projeleri II
Kod: MECE 408
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin ana amacı bilimsel yaklaşımı kullanarak mühendislik araştırmaları ve kavram tanımlamasından raporlama ve yayınlamaya kadar süren mühendislik araş tırma süreç tecrübe pratikliğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Böylece bu ders İ ngilizce ve Türkçe yazılı ve sözlü etkili iletişim becerisi sağlamaktadır. Dönem boyunca, MECE 408’in dersleri, raporları ve sunumları İngilizce dilindedir. Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK)’e sunulan bildiriler Türkçedir ve Türkçe dilinde sunulmaktadır.
İçerik: Genel olarak nasıl bir araştırma projesi yapılacağını ve nasıl sunulacağını içerir. Literatür taraması, projenin yapılandırılması, araştırma yöntemlerinin teknikleri bu derste anlatılmaktadır. Geniş laboratuvar çalışmaları, analitik modelleme, tasarım tecrübeleri ve sunum kabiliyeti beklenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~mechatronicscourses/mece407/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5