Uygulamalı Sayısal Yöntemler (MECE 501) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Sayısal Yöntemler
Kod: MECE 501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders mekatronik ders programında sayısal metodlar hakkında ikinci derstir ve bu yüzden sayısal optimizasyon ve sonlu elamanlar gibi daha ileri düzey sayısal teknikler hakkında bilgileri oluşturmayı amaçlar.
İçerik: Denklemlerin ve doğrusal algebra denklemlerinin köklerinin bulunmasının tekrar gözden geçirilmesi, eğri oluşturma, sayısal türev ve entegral alma, adi diferansiyal denklemler: Euler metodu ve Runge-Kutta metodu, Richardson tahmini, değişken adım, çoklu adım metodları, sınır değerleri problemleri, diferansiyal denklemler: parobolik, eliptik, hiperbolik, sayısal optimizasyon, ve sonlu eleman metodu.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5