Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Kimya
Kod: CHEM 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirerek kimyanın mühendislik, çevre ve teknolojik alanlarda oynadığı rol hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Böylece, öğrenciler kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini ve kimya dersinin farklı konularında yapacakları laboratuar uygulamaları ile düşünsel ve bedensel becerilerini geliştirebileceklerdir.
İçerik: Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://engineering.atilim.edu.tr/~chem/Courses.htm
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6