Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Teknik Seçmeli Dersler

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

MECE 101 - Mühendisliğin Temelleri
Mühendisliğin tarihçesi, mühendisliğin tanımı, mühendislik ve bilim, mühendislik ve matematik, mühendislik ve toplum, mühendislik ve bilimin metodolojileri, mühendislerin işlevleri, mühendisliğin felsefesi, mühendislik etiği, mühendislikte sunum ve raporlama, örnekler.

MECE 102 - Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri
Mekatronik mühendisliğinin tarihçesi, mekatronik mühendisliğinde temel kavramlar, mekatronik mühendisliği teknolojisi, mekatronik mühendisliği ugulamaları, mekatronik mühendisliği öğretimi ve eğitimi, mekatronik mühendisliğinden örnekler, mekatronik mühendisliğinde gelişme eğilimleri ve araştırma konuları, endüstriyel geziler.

MECE 204 - Dinamik
Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.

MECE 206 - Ürün Geliştirme
Mühendislik tasarımının temelleri; Mühendislik tasarım problemlerinin tanımlanması ve çözümü; Proje planlama; Mühendislik tasarımının aşamaları; Mühendislik tasarımında yaratıcılık; Mühendislik tasarımının sunum teknikleri. X için tasarım; Mühendislik tasarımın profesyonel ve toplumsal çerçevesi. Mekatronik tasarım projesi uygulamaları.

MECE 228 - Mikrodenetleyiciler
Mikrobilgisayarların temel unsurları. Mikrodenetleyicilerin donanımlarına giriş. İç mimari, adres, veri ve kontrol yolları ve zamanlama. Assembly dili ile programlama ve hata kontrolü. Merkezi işlem birimi yapısı ve komut seti, kesmeler, kesme kaynakları ve kesme programları, zamanlayıcı, sayıcı, CCP modülleri (kaydedici, karşılştırıcı ve PWM) , A/D çevirici birimi, USART modülü, I2C modu, paralel port, paralel giriş ve çıkış , ICP modülü ve hata-kontrolü-bulunması ve giderilmesi, gömülü sistemler için ileri düzey diller, gerçek-zamanlı-işletim sistemleri (RTOS).

MECE 303 - Makina Teorisi
Mekanizmalara giriş: temel fikirler, hareketlilik, temel mekanizma tipleri. Mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli zincirleri.  Mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri.

MECE 306 - Kontrol Sistemleri
Öğrencilere, sürekli zamanda denetleyici tasarlama, ayrık zamanda sistem ve denetleyici modellerini kurma, kapalı döngü sistemleri inceleme ve değerlendirme yeteneklerini kazandırmak. Laplace Dönüşümü, Aktarım İşlevi, Kararlılık, Kalıcı Hata İncelemesi, Frekans Cevabı İncelemesi, Kök Yereğrisi Analizi, Durum Uzayında Tasarım, Denetlenebilirlik, Gözlenebilirlik, Kutup Yerleştirme ve Gözlemci Tasarımı.

MECE 309 - Mekatronik Elemanlar
Mekatronik ürünlerin yapıtaşları. Mekatronik bileşenlerin tanımlanması, belirlenmesi ve sınıflandırılması. Algılayıcılar. Algılayıcıların sınıflandırılması. Yakınlık, açısal yerdeğişim, döngü ölçüm algılayıcıları. Kuvvet ve tork ölçüm algılayıcıları. Basınç algılayıcıları. İvmeölçer. Ciroskop. Sıcaklık ve nem algılayıcıları. Işık algılama ve bütünleyici metal oksit yarıiletken görüntüleme algılayıcıları. Eyleyiciler. Eyleyicilerin sınıflandırılması. Güç yükseltme ve ayarlama. Tipik güç yükseltme. Elektrik makinaları. DA motorları. Fırçalı ve fırçasız DA motorları. Pizoelektrik eyleyiciler. Akışkan sistemler ve hidrolik eyleyiciler. Pnömatik eyleyiciler.

MECE 332 - Mekatronik Enstrümantasyon
Algılayıcılar. Sinyal çeşitleri. Sinyal karakteristikleri. Örnekleme ve niceleme. Örtüşme. A/D dönüşümü. Eyleyiciler. Sürme karakteristikleri. D/A dönüşümü. Darbe genişlik ayarlama. Güç yükselticileri. Çeşitli sistemlerin matematiksel modellenmesi. Kontrolcü tasarımı. Klasik kontrolcüler. Kontrol problemlerine durum-uzay yaklaşımı. Durum-uzay kontrolcü tasarımı. Parametre ve durum tahmini. Bilgisayar tabanlı veri edinim devre kartı. Kontrol sistemlerinin hızlı prototiplenmesi. Döngüde yazılım ve döngüde donanım sistemleri. Bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri. Kontrolcü donanımı. Çeşitli gömülü kontrolcüler. Haberleşme sistemleri. Sistem entegrasyonu.

MECE 399 - Yaz Stajı I
Öğrenciler uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı yaparlar. Staj öncesinde öğrencilere stajları tanıtmak üzere bir seminer sunuşu yapılır. Stajda öğrencilerin mekatronik teknolojileri, üretim teknolojilerinin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konularında uygulama yapmaları istenir. Staj sonunda öğrenciler tarafından yaptığı işleri yansıtmak üzere yazılı bir rapor verilir.

MECE 401 - Mekatronik Tasarım
Mühendislik tasarım kavramlarının tekrarı. Mühendislik tasarımının aşamaları, olabililik çalışması, öntasarım, ayrıntı tasarım. X için tasarım. Mühendislik tasarımı için sunum araçları. Mühendislik tasarımı türleri. Mühendislik tasarımının modellenmesi. Örnekler. Öğrenci ve öğrenci ekiplerine ucu açık tasarım projeleri verilir. Tasarım eniyilemesi metotları. Mühendislik tasarımında güncel gelişmeler. Tersine mühendislik. Mühendislik tasarımında birimleştirme, güvenilirlik, tasarımda sistem yaklaşımı. Örnekler.

MECE 405 - Modern Control Engineering
Öğrencilere, sürekli zamanda denetleyici tasarlama, kapalı döngü sistemleri inceleme ve değerlendirme yeteneklerini kazandırmak.

MECE 408 - Lisans Araştırma Projeleri
Genel olarak nasıl bir araştırma projesi yapılacağını ve nasıl sunulacağını içerir. Literatür taraması, projenin yapılandırılması, araştırma yöntemlerinin teknikleri bu derste anlatılmaktadır. Geniş laboratuvar çalışmaları, analitik modelleme, tasarım tecrübeleri ve sunum kabiliyeti beklenmektedir.

MECE 422 - Çok Disiplinli Mühendislik Tasarımı
Bu ders çağdaş firmaların küresel ekonomide ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yenilikçi ve yüksek rekabet gücüne sahip disipilinlerarası sistem entegrasyonu ve optimizasyonu yapabilen mühendislerin eğitimini amaçlamaktadır. Ders, mühendislik tasarımı anlayışında klasik tüme varım yaklaşımından vazgeçerek, tümdengelim yaklaşımını uygulayan kültürel bir değişim öngörmektedir. Son sınıf düzeyinde farklı disiplinlerden öğrencilerin katılımı ile ürüne yönelik, tasarım-yapım-test içeren bir ortam, kuram ve pratiğin dengeli karışımı, akademik yaklaşım ve uygulamanın gerçekçi, disiplinlerarası bütünleşik sistem mühendisliği yaklaşımı ile dördüncü sınıf ve devamında uygulanabilecek yaklaşım vurgulanmaktadır.

MECE 432 - Mekatronik Mühendisliği Seminerleri
Bu ders özel olarak davet edilen sanayi önderlerinin ve mesleklerinde başarılı olmuş eski bölüm mezunlarının konuşmacı olarak katıldığı, başarı hikayelerini ve ilginç mühendislik deneyimlwerini öğrencilerle paylaştığı bir derstir. Seminerler bölüm içinde güncel bir etkinlik, önemli ziyaretçiler ve akademik jürilerin ardından da düzenlenebilir.

MECE 499 - Yaz Staji II
Öğrenciler uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı yaparlar. Staj öncesinde öğrencilere stajları tanıtmak üzere bir seminer sunuşu yapılır. Stajda öğrencilerin mekatronik teknolojileri, Araştırma ve geliştirmenin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konularında uygulama yapmaları istenir. Staj sonunda öğrenciler tarafından yaptığı işleri yansıtmak üzere yazılı bir rapor verilir.

Seçmeli Dersler

- Alan Dışı Seçmeli

Teknik Seçmeli Dersler

CMPE434 - Gömülü Sistem Tasarımı
Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri, simülasyon, emülasyon, hızlı prototipleme, gerçekleştirmede test ve sertifikasyon örnekleri, geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli gerçekleştirmeler ile ilgili laboratuvar çalışması.

CMPE462 - Yapay Zekaya Giriş
Akıllı erkinler, arama yoluyla problem çözme, bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş arama metotları, genetik algoritmalar, tavlama benzetimi, kısıt tatmini problemleri, rakipli arama, mantıksal erkinler, bilgi mühendisliği, uzman sistemler, iletişim, yapay zeka uygulamaları.

CMPE464 - Dijital Görüntü İşleme
Sinyal ve görüntü işlemeye giriş, sayısal görüntü işlemeye genel bakış, ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, örnekleme, yeniden canlandırma ve sayısallaştırma, sayısal görüntü gösterimi, görüntü dönüşümleri, iyileştirme, onarma, parçalama ve tanımlama.

CMPE465 - Bilgi Mühendisliği
Bilgi gösterim yöntemleri: kural-tabanlı, grafiksel, mantıksal yöntemler, Prolog diline giriş, bilgi edinme, uzman sistemler, ontoloji, anlamsal örün, otomatik öğrenmeye giriş.

CMPE467 - Örüntü Tanıma
Bayes karar teorisi, sınıflandırıcılar, doğrusal ayırtaçlar ve karar verme yüzeyleri, parametre kestirimi, saklı Markov modelleri, en yakın komşu kümelemesi, doğrusal ayırtaçlar, yapay sinir ağları, karar ağaçları, sıradüzensel kümeleme, öz düzenleyici özellik haritaları.

COMPE 474 - Gevşek Hesaplama
Biyolojik ve yapay sinir ağları, geriye yayılma algoritması ve çok katmanlı geriye yayılma algoritması. Yapay sinir ağları modelleri ve öğrenme algoritmaları. Bulanık mantık ve bulanık kümeler. Temel bulanık mantık matematiği. Bulanık işlemler. Bulanık sistemler. Bulanık akıllı sistemleri. Bulanık kontrol. Genetik algoritmalar. Yapay sinir ağlarının, bulanık sistemlerin ve genetik algoritmaların yakınsaması.

EE352 - Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Elektrik makinalarının Temelleri/Magnetik devreler ve malzemeler/ Elektromekanik Enerji Dönüşümün Temelleri/ Transformatörler/ DC makinalar/ DC motorlara yol verme/ DC motor hız kontrol teknikleri/ Senkron Makinalar/ Endüksiyon Makinaları/ Asenkron Motor Sürücüleri

EE421 - Sayısal Görüntü İşleme
İki boyutlu sistemler ve dönüşümler, görüntü edinme, örnekleme ve nicemleme, imge iyileştirme ve onarımı için kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan teknikler, ayrımsal darbe kodlaması, vektörel nicemleme, dalgacıklar, altband kodlaması, duruk ve video sıkıştırma kodlama standartları.

EE423 - Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Temel sinir biyolojisi, Sinir ağı mimarileri ve öğrenme algoritmaları, yapay sinir ağ uygulamaları, McCulloch Pitts Nöronları, Tek Katlı pörseptran, Çok Katlı pörseptran, Radyal taban fonksiyonlu ağlar, Kohonen kendini örgütleyen eşlemlemeler, Öğrenen vektörel nicemleme

EE430 - Bilgisayarla Görme
İnsanın görme sistemi, geometric camera modelleri, imge bölütleme, nesne tanıma, video işaretleri ve standartları, bilgisayarla görme ve sayısal video uygulamaları

EE448 - Örüntü Tanıma
Örüntü tanımaya giriş, Bayes karar verme teorisi, maksimum benzerlik kestirimi, doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma, perceptron, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, kümeleme, proje bazlı uygulamalar

ENE 203 - Termodinamik
Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Tersinir ve tersinmez süreçler. Süreçlerin termodinamik analizi.

IE 416 - Uzman Sistemler
Uzman sistemlerin teknolojisi ve uygulamaları. Basit bir uzman sistem kurulumu. Yapay zeka kavramları, sezgisellik, problem çözme, akıllı nitelikler. Mühendislik uygulamalarından örnek olay çalışmaları.

MECE 404 - Akıllı Mekatronik Sistemler
Yapay sinir ağları. Bulanık mantık. Genetik algoritmaları. Kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE 406 - Sayısal Kontrol
Z-dönüşümleri, ayrıklaştırma, kararlılık analizi, sürekli hal analizi, kök yeri, ayrık zamanlı tasarım, ve ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı ve yapısal özellikleri, Lyapunov teorisi, gözlemleyici tasarımı.

MECE 425 - Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı
Mühendislik tasarımı teorisi ve metodolojisine giriş, tasarımda modelleme, mühendislik tasarımında fonksiyon-davranış-yapı modellemesi, davranış tabanlı modelleme. Genel set teorisi ve çizge teorisi . Ayrık olay sistem modelleme. Petri Ağları. Geleneksel tasarım yaklaşımları. Mühendislik tasarımında yeni yaklaşımlar. Davranış tabanlı tasarım uygulamaları. Biyobenzetim tasarımda davranış tabanlı yaklaşımlar. Örnek çalışmalar.

MECE 426 - Biyobenzetim ile Tasarım
Bu ders kapsamında, biyobenzetim ürünler tanıtılmakta ve biyorobotlar için biyobenzetim kavramsal tasarım metodolojisi detaylıca açıklanmaktadır. Biyobenzetim ürünler ve süreçler için biyobenzetim duyucular, eyleyiciler, kontrol ve programlama bir dönem boyunca tartışılacaktır. Biyobenzetim kavramsal tasarım çalışmaları örnek çalışmalar ile desteklenmektedir.

MECE 431 - Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri
Bu ders fiziksel niceliklerin tanıtılması ve ölçümü ile ilgili konuları kapsar. Bu niceliklerin ölçülmesi ile ilgili değişik yöntemler tartışılır. Geniş bir kapsam içinde transduserlerin detayı verilip, elektrik sinyallerini gösteren, aktaran, artıran sayısal ve analog devrelerin incelemesi yapılmaktadır. Bu modüllerin modern ölçme ekipmanlarında uygulamaları tartışılmaktadır

MECE 441 - Yapay Zeka
Yapay zekaya giriş, arama algoritmaları, mantıksal muhakeme, olasılıksal muhakeme: Bayes kuralı, belirsizlik durumunda muhakeme, bilgi-tabanlı sistemler: uzman sistemler, öğrenme yöntemleri, semantik ağlar, genetik algoritmalar

MECE 445 - Robot Görme
Yapay sinir ağları. Bulanık mantık. Genetik algoritmaları. Kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE 451 - Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik
Otomotiv yapıları, süspansiyon, dümenleme sistemi, frenler ve güç aktarım sistemleri, araç dinamiğinin modellenmesi, denetim sistemleri.

MFGE412 - Optimizasyona Giriş
Optimizasyona giriş, grafiksel optimizasyon, en küçük kareler regresyonu, doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sayısal yöntemler, sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, genel optimizasyon (genetik algoritma), optimizasyon uygulamaları.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CEAC 105 - Genel Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

EE 234 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.

EE203 - Sayısal Devreler ve Sistemler
Sayı sistemleri ve kodlar. Boole cebiri ve mantık kapıları. Boole işlevleri, enküçültülme. Birleşimsel devreler. Birleşimsel devrelerin SSI and MSI bileşenlerle tasarımları. Kapanlar. Ardışık devrelerin çözümleme ve tasarımları. Sayıcılar. Kaydırmalı yazmaçlar. Bellek öğeleri. Programlanır mantık cihazları (PLD). PLD ile tasarım. Donanım tanımlama dillerine giriş.

EE236 - Elektronik Devreler

EE303 - Sinyaller ve Sistemler
Sürekli ve ayrık sinyal ve sistemlerin temsil ve çözümlemesi. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin zaman ve frekans bölgesinde çözümlemeleri. Evrişim, türevsel ve fark denklemleri. Fourier serisi ve Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü, Z dönüşümü. Örnekleme, nicemleme ve sürekli zaman sinyallerinin ayrık zamanlı işlenmesi.

ENG 102 - Akademik İngilizce II
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı dersin önemli konularıdır.

ENG 202 - Sunum Becerileri
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG 301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG 302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MATH380 - Mühendisler için Sayısal Metodlar
Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, Doğrusal sistemlerin çözümü, Özdeğer ve Özvektörler, İnterpolasyon ve Polinom yaklaşımları, Spline fonksiyonları ile interpolasyon, En küçük kareler yaklaşımı, Sayısal türev, Sayısal integral

ME 211 - Malzemelerin Statiği ve Mukavemeti

ME 316 - Makina Elemanları
2-D ve 3-D gerilim analizi. Statik kırılma kriteri, güvenlik katsayısı. Yorulma kırılma kriteri, S-N eğrisi, gerilim derişimi. Millerin ve sökülebilir contaların dizaynı. Dişli bağlayıcıların ve güç vidalarının dizaynı. Rulman yataklarının dizaynı. Güç aktarımı. Tahrik dişlisinin, alın dişlisinin ve sarmal dişlinin dizaynı. Kayışlının dizaynı. Yayların dizaynı. Kavrama, fren, kaplin ve volanlar.

MFGE 108 - Bilgisayar Destekli Modelleme
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri; parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme; montaj tasarımı temelleri

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II