Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Teknik SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

MECE 101 - Mühendisliğin Temelleri
Mühendisliğin tarihçesi, mühendisliğin tanımı, mühendislik ve bilim, mühendislik ve matematik, mühendislik ve toplum, mühendislik ve bilimin metodolojileri, mühendislerin işlevleri, mühendisliğin felsefesi, mühendislik etiği, mühendislikte sunum ve raporlama, örnekler.

MECE 102 - Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri
Mekatronik mühendisliğinin tarihçesi, mekatronik mühendisliğinde temel kavramlar, mekatronik mühendisliği teknolojisi, mekatronik mühendisliği ugulamaları, mekatronik mühendisliği öğretimi ve eğitimi, mekatronik mühendisliğinden örnekler, mekatronik mühendisliğinde gelişme eğilimleri ve araştırma konuları, endüstriyel geziler.

MECE 104 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim
CAD sistemleri. Bilgisayar destekli çizimin elemanları. Geometrik konstrüksiyonlar. Ortografik çizimler. Kesitler ve konvansiyonlar. Çalışma (detay) çizimleri ve montaj çizimleri. Yardımcı çizimler. Vidalar ve diş çekilmiş bağlama elemanları. Kilit mekanizmaları, kamalar ve yaylar. Dişliler. Elektrik aksamları. Toleranslar ve yüzey kalite simgeleri

MECE 202 - Mühendislik Tasarımının Prensipleri
Mühendislik tasarımının temelleri; Mühendislik tasarım problemlerinin tanımlanması ve çözümü; Proje planlama; Mühendislik tasarımının aşamaları; Mühendislik tasarımında yaratıcılık; Mühendislik tasarımının sunum teknikleri. X için tasarım; Mühendislik tasarımın profesyonel ve toplumsal çerçevesi. Mekatronik tasarım projesi uygulamaları.

MECE 203 - Statik ve Mukavemet
Ders içeriği statik ve mukavemet olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Statik konuları: vektörel cebir ve kuvvet vektörleri, moment kavramı, parçacıklar için statik denge, denk kuvvet sistemleri, rijit cisimlerde denge; yayılı yükler, ağırlık merkezi ve atalet momentidir. Mukavemet kısmı ise gerilme ve birim deformasyon kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme, burulma, eğilme ve deformasyon, enlemesine kesme, bileşke yükleme ve gerilme transformasyonu konularından oluşur.

MECE 204 - Dinamik
Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.

MECE 211 - Elektriksel Sistem Analizi
Sistem tanımlanması, modelin formülüze edilmesi, ve çözümü. Direnç, kapasitör ve iletkenler gibi elektriksel sistem bileşenleri. Elektriksel sistem değişkenlerinin matematiksel olarak modellenmesi. Temel ağ teoremleri ve dirençsel devreler kapsamında Thevenin, Norton ve Süperpozisyon yöntemleri ile devre çözümleme, Kirchoff Yasası, düğüm ve döngü denklemleri. Grafik teorisi. Zaman-Bölgesinde çözümleme; durum denklemleri. Durum denklemlerinin çözümü. Laplace dönüşümü, karmaşık sıklık uzayında çözümleme, s-uzayı yaklaşımı. Elektriksel sistemlerin sinüssel kalıcı-durum tepkeleri. jw-uzayında çözümleme , fazör diagramları, 3 fazlı sistemler, sabit sıklıkta sistem tepkesiı, değişken sıklıkta sistem tepkesi. Süzgeçler.

MECE 212 - Elektronik Devreler
Yarı iletken malzemeler, PN eklemleri, Yarıiletken diyotlar, Diyot uygulamaları, Çift kutuplu eklem transistörleri (BJT), Çift kutuplu transistörlerin doğru akım kutuplaması, Alan etkili transistörler, Alan etkili transistörlerin kutuplanması, Çift kutuplu eklem transistörlerinin modellenmesi, İşlemsel yükselteçler.

MECE 301 - Sayısal Yöntemler
Yakınsama ve hatalar. Denklemlerin kökleri. Cebirsel denklemlerin sistematiği. Özdeğerler ve özdeğer vektörler. Eğri uydurma, enterpolasyon, en küçük kareler. Sayısal türev ve integral alma.

MECE 302 - Mekatronik Bileşenler
Mekatronik ürünlerin yapıtaşları. Mekatronik bileşenlerin tanımlanması, belirlenmesi ve sınıflandırılması. Algılayıcılar. Algılayıcıların sınıflandırılması. Yakınlık, açısal yerdeğişim, döngü ölçüm algılayıcıları. Kuvvet ve tork ölçüm algılayıcıları. Basınç algılayıcıları. İvmeölçer. Ciroskop. Sıcaklık ve nem algılayıcıları. Işık algılama ve bütünleyici metal oksit yarıiletken görüntüleme algılayıcıları. Eyleyiciler. Eyleyicilerin sınıflandırılması. Güç yükseltme ve ayarlama. Tipik güç yükseltme. Elektrik makinaları. DA motorları. Fırçalı ve fırçasız DA motorları. Pizoelektrik eyleyiciler. Akışkan sistemler ve hidrolik eyleyiciler. Pnömatik eyleyiciler.

MECE 303 - Makina Teorisi
Mekanizmalara giriş: temel fikirler, hareketlilik, temel mekanizma tipleri. Mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli zincirleri. Mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri.

MECE 304 - Mekanik Makina Elemanları
3D gerilim analizi. Statik tasarım kriterleri; gerilme birikmesi (yoğunlaşması), emniyet katsayısı, sünek ve kırılgan malzemelerin bozulma teorileri. Basit ve bileşke gerilmeler için yorulma kriterleri. Mekanik Makina Elemanlarının tanımı, belirlenmesi ve sınıflandırılması. Millerin tasarımı. Kalıcı bağlantıların tasarımı; Perçinler ve kaynak bağlantıları. Ayrılabilir bağlantıların tasarımı; Cıvatalı bağlantılar, güç vidaları ve pimler. Yayların tasarımı. Kayar yatakların tasarımı; Radyal ve eksenel baskı yatakları. Sürtünmesiz yataklar; Tipler seçme kriterleri ve hesaplamalar. Güç aktarımı. Dişlilerin tasarımı: Alın, helisel, konik ve solucan dişliler. Kavramaların tasarımı; debriyaj ve frenler. Kayışlı sürücülerin tasarımı; Düz ve V-kayışlar.

MECE 305 - Sayısal Sistemler
Sayı sistemleri, Boolean cebiri, mantık ağları ve basitleştirilmesi, Kapılar ile mantık tasarımı, MSI ve LSI teknolojileri, Bileşik devreler, Sıralı devreler, Sayaç, kaydırma yazmaçları, bilgisayar organizasyonu, aritmetik mantık birimi, hafıza ve kontrol birimleri, mini ve mikro bilgisayar sistemleri. Ders konuları üzerine laboratuar deneyleri.

MECE 306 - Dinamik Sistemler ve Kontrol I
Laplace Dönüşümü, Transfer Fonksiyonları, Kararlılık, Kalıcı-Durum Hata Analizi, Kök-Yer Eğrisi Yöntemi

MECE 307 - Sinyaller ve Mekatronik Sistemler
Sürekli-zaman sistemlerinin zaman alan analizi: sinyallerin türevlenmesi ve integrallenmesi, basamaklar, darbeler, dürtüler, basamak ve dürtü yanıtları, evrişim integralleri, nümerik integraller, kararlılık. Periodik sinyallerin frekans alan analizi: Fourier serileri, zaman kayması, türevleme, tümlev hesaplama, Parseval teoremi, doğrusal sistemlerin periodik girişe yanıtları. Periodik olmayan sinyallerin frekans alan analizi: Fourier dönüşümü, zaman kayması, türevleme, tümlev hesaplama, Parseval teoremi, doğrusal sistemlerin yanıtı, bant genişliği ve zaman ilişkisi, Laplace dönüşümü. Kesikli-zaman sistemleri: Nyquist örnekleme teoremi ve örtüşme, Z-dönüşüm tanımı, Z-dönüşümün özellikleri, Z-dönüşüm ile doğrusal ve zamandan bağımsız sistemlerin analizi, kararlılık. Mekatronik uygulamaları.

MECE 308 - Mikrodenetleyiciler
Mikrobilgisayarların temel unsurları. Mikrodenetleyicilerin donanımlarına giriş. İç mimari, adres, veri ve kontrol yolları ve zamanlama. Assembly dili ile programlama ve hata kontrolü. Merkezi işlem birimi yapısı ve komut seti, kesmeler, kesme kaynakları ve kesme programları, zamanlayıcı, sayıcı, CCP modülleri (kaydedici, karşılştırıcı ve PWM) , A/D çevirici birimi, USART modülü, I2C modu, paralel port, paralel giriş ve çıkış , ICP modülü ve hata-kontrolü-bulunması ve giderilmesi, gömülü sistemler için ileri düzey diller, gerçek-zamanlı-işletim sistemleri (RTOS).

MECE 310 - Termodinamik ve Isı Aktarımı
Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Isı aktarım mekanizmaları. İletim, taşınım ve ışınım.

MECE 399 - Yaz Stajı I
Öğrenciler uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı yaparlar. Staj öncesinde öğrencilere stajları tanıtmak üzere bir seminer sunuşu yapılır. Stajda öğrencilerin mekatronik teknolojileri, üretim teknolojilerinin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konularında uygulama yapmaları istenir. Staj sonunda öğrenciler tarafından yaptığı işleri yansıtmak üzere yazılı bir rapor verilir

MECE 401 - Mekatronik Tasarım I
Mühendislik tasarım kavramlarının tekrarı. Mühendislik tasarımının aşamaları, olabililik çalışması, öntasarım, ayrıntı tasarım. X için tasarım. Mühendislik tasarımı için sunum araçları. Mühendislik tasarımı türleri. Mühendislik tasarımının modellenmesi. Örnekler. Öğrenci ve öğrenci ekiplerine ucu açık tasarım projeleri verilir.

MECE 402 - Mekatronik Tasarım II
Tasarım eniyilemesi metotları. Mühendislik tasarımında güncel gelişmeler. Tersine mühendislik. Mühendislik tasarımında birimleştirme, güvenilirlik, tasarımda sistem yaklaşımı. Örnekler. MECE 401 dersindeki projelerin devamı ve tamamlanması, tasarım yarışması ve sunumu.

MECE 403 - Mekatronik Enstrümantasyon
Algılayıcılar. Sinyal çeşitleri. Sinyal karakteristikleri. Örnekleme ve niceleme. Örtüşme. A/D dönüşümü. Eyleyiciler. Sürme karakteristikleri. D/A dönüşümü. Darbe genişlik ayarlama. Güç yükselticileri. Çeşitli sistemlerin matematiksel modellenmesi. Kontrolcü tasarımı. Klasik kontrolcüler. Kontrol problemlerine durum-uzay yaklaşımı. Durum-uzay kontrolcü tasarımı. Parametre ve durum tahmini. Bilgisayar tabanlı veri edinim devre kartı. Kontrol sistemlerinin hızlı prototiplenmesi. Döngüde yazılım ve döngüde donanım sistemleri. Bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri. Kontrolcü donanımı. Çeşitli gömülü kontrolcüler. Haberleşme sistemleri. Sistem entegrasyonu.

MECE 404 - Akıllı Mekatronik Sistemler
Yapay sinir ağları. Bulanık mantık. Genetik algoritmaları. Kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE 405 - Dinamik Sistemler ve Kontrol II
Frekans cevabı analizi, yapısal analizler, durum geri besleme, gözlemci ve gözlemci tabanlı denetimci tasarımı

MECE 406 - Sayısal Kontrol
Z-dönüşümleri, ayrıklaştırma, kararlılık analizi, sürekli hal analizi, kök yeri, ayrık zamanlı tasarım, ve ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı ve yapısal özellikleri, Lyapunov teorisi, gözlemleyici tasarımı.

MECE 407 - Lisans Araştırma Projeleri I
Genel olarak nasıl bir araştırma projesi yapılacağını ve nasıl sunulacağını içerir. Literatür taraması, projenin yapılandırılması, araştırma yöntemlerinin teknikleri bu derste anlatılmaktadır. Geniş laboratuvar çalışmaları, analitik modelleme, tasarım tecrübeleri ve sunum kabiliyeti beklenmektedir.

MECE 408 - Lisans Araştırma Projeleri II
Genel olarak nasıl bir araştırma projesi yapılacağını ve nasıl sunulacağını içerir. Literatür taraması, projenin yapılandırılması, araştırma yöntemlerinin teknikleri bu derste anlatılmaktadır. Geniş laboratuvar çalışmaları, analitik modelleme, tasarım tecrübeleri ve sunum kabiliyeti beklenmektedir.

MECE 499 - Yaz Stajı II
Öğrenciler uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı yaparlar. Staj öncesinde öğrencilere stajları tanıtmak üzere bir seminer sunuşu yapılır. Stajda öğrencilerin mekatronik teknolojileri, Araştırma ve geliştirmenin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konularında uygulama yapmaları istenir. Staj sonunda öğrenciler tarafından yaptığı işleri yansıtmak üzere yazılı bir rapor verilir.

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

MECE 326 - Kontrol Sistemleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

COMPE 101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.

COMPE 102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATE 208 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik özellikleri. Faz diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATH 157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MFGE 206 - Üretim Yöntemleri
Malzemelerin mekanik özellikleri, döküm, metal şekillendirme işlemleri, talaşlı imalat işlemleri, birleştirme işlemleri, sıradışı imalat teknikleri, polimer işleme, toz metalurjisi, stokastik yöntemlerin kalite yükseltmede uygulanması

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

Teknik Seçmeli

MECE 425 - Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı
Mühendislik tasarımı teorisi ve metodolojisine giriş, tasarımda modelleme, mühendislik tasarımında fonksiyon-davranış-yapı modellemesi, davranış tabanlı modelleme. Genel set teorisi ve çizge teorisi . Ayrık olay sistem modelleme. Petri Ağları. Geleneksel tasarım yaklaşımları. Mühendislik tasarımında yeni yaklaşımlar. Davranış tabanlı tasarım uygulamaları. Biyobenzetim tasarımda davranış tabanlı yaklaşımlar. Örnek çalışmalar.

MECE 426 - Biyobenzetim ile Tasarım
Bu ders kapsamında, biyobenzetim ürünler tanıtılmakta ve biyorobotlar için biyobenzetim kavramsal tasarım metodolojisi detaylıca açıklanmaktadır. Biyobenzetim ürünler ve süreçler için biyobenzetim duyucular, eyleyiciler, kontrol ve programlama bir dönem boyunca tartışılacaktır. Biyobenzetim kavramsal tasarım çalışmaları örnek çalışmalar ile desteklenmektedir.

MECE 431 - Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri
Bu ders fiziksel niceliklerin tanıtılması ve ölçümü ile ilgili konuları kapsar. Bu niceliklerin ölçülmesi ile ilgili değişik yöntemler tartışılır. Geniş bir kapsam içinde transduserlerin detayı verilip, elektrik sinyallerini gösteren, aktaran, artıran sayısal ve analog devrelerin incelemesi yapılmaktadır. Bu modüllerin modern ölçme ekipmanlarında uygulamaları tartışılmaktadır

MECE 441 - Yapay Zeka
Yapay zekaya giriş, arama algoritmaları, mantıksal muhakeme, olasılıksal muhakeme: Bayes kuralı, belirsizlik durumunda muhakeme, bilgi-tabanlı sistemler: uzman sistemler, öğrenme yöntemleri, semantik ağlar, genetik algoritmalar

MECE 445 - Robot Görme
Yapay sinir ağları. Bulanık mantık. Genetik algoritmaları. Kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE 451 - Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik
Otomotiv yapıları, süspansiyon, dümenleme sistemi, frenler ve güç aktarım sistemleri, araç dinamiğinin modellenmesi, denetim sistemleri.