Tezli Yüksek Lisans Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli DersZorunlu Bölüm Dersleri

MECE 501 - Uygulamalı Sayısal Yöntemler
Denklemlerin ve doğrusal algebra denklemlerinin köklerinin bulunmasının tekrar gözden geçirilmesi, eğri oluşturma, sayısal türev ve entegral alma, adi diferansiyal denklemler: Euler metodu ve Runge-Kutta metodu, Richardson tahmini, değişken adım, çoklu adım metodları, sınır değerleri problemleri, diferansiyal denklemler: parobolik, eliptik, hiperbolik, sayısal optimizasyon, ve sonlu eleman metodu.

MECE 521 - Kontrol Mühendisliği I
Sistemlerin durum uzayında analizleri, durum geribesleme, gözlemleyiciler, Lyapunov kararlılık teorisi, faz portreleri.

MECE 522 - Kontrol Mühendisliği II
Ders, durum gözlemleyicileri, regulator ve denetleyici tasarımı, stokastik sistemler, Kalman süzgeci ve MatLab-Simulink kullanımı üzerine temel bilgileri içerir. Ders projeleri ve laboratuvar çalışmaları, Mekatronik Sistemler Laboratuvarında yer alan dinamik sistemlerin modelleme ve denetimlerini içermektedir.

MECE 589 - Mezuniyet Semineri

MECE 598 - Tez Konularında Özel Çalışmalar

MECE 599-2 - Yüksek Lisans Tezi II
Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MECE 599-3 - Yüksek Lisans Tezi III
Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

Seçmeli Dersler

EC1 - Seçmeli I

EC2 - Seçmeli II

EC3 - Seçmeli III

MECE 525 - Akıllı Kontrol
Akıllı denetim metodolojileri, öğrenen denetim sistemleri, puslu denetim, nörodenetim, nöro-puslu denetim.

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

MATH XXX - Matematik Bölümünden Seçmeli Ders