Araştırma Merkezleri

RoTAM; Robot Teknolojileri Araştırma Merkezi

EeTAM; Elektro-erozyon ile İşleme (EDM) Teknolojileri Araştırma Merkezi

UTAM: Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi