Bilişsel Robotik Laboratuvarı

Amacı: Araştırma

Kuruluş Tarihi: 2008

Laboratuvar Sponsoru: Atılım Üniversitesi

Biyoesinlenmiş denetim yapıları, postür dengesi, yürümeyi öğrenme, iki bacaklı yürüme, merkezi örüntü üreteçleri, iki tekerlekli robotlar, robotik ayna tedavisi, biyoesinlenmiş hedef takip sistemleri, insan panik sisteminin taklidi laboratuarımızda sürdürmekte olduğumuz araştırma konularının başlıcalarıdır.

 

  

 

 

LABORATUVARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Bilişsel Robotik Araştırmalarına Yönelik İki Bacaklı Yürüyen Platform Tasarımı, Üretimi ve Denetimi

İlgili Kurum / Kuruluş: Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi / ATÜ-BAP-A-1112-01
Başlangıç Bitiş Tarihi: Ocak 2012 – Aralık 2013
Özet: Bu proje, iki bacaklı, gövdesini hareket ettirebilen, dengesini iki ayağı üzerinde sağlayabilecek basit bir yürüyen platformun tasarımını, üretimini ve denetimini içermektedir. Denetimden kastedilen, sistemin iki ayağı üzerinde dengede kalarak, dönüş dinamiğini dikkate almadan, yürümesini sağlamaktır. Bu denetim yapısının biyoesinlenmiş olması hedeflenmektedir. Son yıllarda, bilişsel robotik alanındaki araştırmaların yoğunluğu giderek artmaktadır. Canlılarda var olan motor denetim sistemlerini taklit eden denetim yapıları robotlara aktarılmakta, canlı davranışlarına yakın robotlar üzerinde çalışılmaktadır. Bu alanda, farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar birlikte çalışmakta, gerek canlıları daha iyi anlama gerekse robotik yapılara onlardan aktarımda bulunma yolunda önemli adımlar atılmaktadır. Literatürde böceklerin yürüme denetimlerinden, insan postürünü dengeleyen yapılara, insandaki duyuculardan gelen işaretlerin işlenme yöntemine dek farklı araştırmalar yer almaktadır. Atılım Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Bilişsel Robotik Laboratuvarında da biyoesinlenmiş denetimciler, yürüyen robotlar ve insan motor denetimini taklit konularında araştırmalar sürmektedir. Bu projede, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların üzerinde çalışabileceği, biyesinlenmiş denetim yapılarının geliştirileceği, kendisinden yeni projelerin türetilebileceği özgün bir sistemin kurulması hedeflenmiştir. Proje sonunda hedeflenen denetimciler, farklı yürüyen robotlarda da uygulanabilecek sistematik bir yapıda olacaktır. Bu proje, matematiksel modelleme, benzetim, sistem tasarımı, denetimcilerin tasarımı ve uygulanmaları süreçlerini içeren kapsamlı bir çalışmadır. Postür ve yürüme denetimi, regülasyon alanlarında biyoesinlenmiş yeni denetim yapılarının sınanacağı, geliştirileceği, çok disiplinli çalışmalara imkan verecek özgün bir platform ile bilişsel robotik alanında önemli katkıların yapılması hedeflenmektedir. Burada geliştirilecek yaklaşım ve araştırma, insansı robot çalışmalarına ivme katacak niteliktedir.

 

Laboratuvar Çalışanları:

Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu
bulent.irfanoglu@atilim.edu.tr

 

İletişim: Mühendislik Fakültesi - A2 Blok No: B3012 • www.mechatronics.atilim.edu.tr/CRL • T. 0312 5868373