Bölüm Tanıtımı

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

 

KURULUŞ ve GELİŞİM SÜRECİ

 

GÜNCEL DURUM

 

 

KURULUŞ ve GELİŞİM SÜRECİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2002 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini ek kontenjandan aynı yıl almıştır. 2003 Şubat ayı ve 2003 Eylül ayında çekirdek akademik kadro oluşmuştur. Bu çekirdek kadro büyük ölçüde görevine halen devam etmektedir. 2004 yılında MECE kodlu ilk bölüm dersleri açılmıştır. 2004 yılında ağırlıklı olarak üniversite bütçesi ve daha az miktarda bir TÜBİTAK projesi bütçesi kullanılarak ilk laboratuvarlar kurulmaya başlanmıştır. 2002 yılında tamamen boş barakalarda başlayan süreç, 2013 yılında Türkiye’nin ve Dünyanın en iddialı mekatronik mühendisliği eğitim laboratuvarlarından biri olarak sürdürülmektedir.

 

Türkiye’de mekatronik mühendisliği konularının ciddi bir ortamda konuşularak tartışılması 1992 yıllarında bir NATO yaz okulu ile başlamıştır. Daha sonra lisans düzeyinde mekatronik mühendisliği eğitimi ilk kez Sabancı Üniveristesi’nde Doğa ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde Mekatronik Mühendisliği Programı ve ODTÜ’de Mühendislik Fakültesi’nde Mekatronik Mühendisliği Yandal programı olarak 1999 yılında başlamıştır. Her iki programın önerisi Prof. Dr. Abdülkadir Erden tarafından yapılmış, ODTÜ’deki program Prof. Dr. Abdülkadir Erden tarafından kurulmuş ve yürütülmüştür. Türkiye’de bölüm düzeyinde mekatronik mühendisliği lisans eğitimi ilk kez 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nde birlikte başlatılmıştır. İlk yıllarda çok az tanınan mekatronik mühendisliği konusu önceleri özellikle aileler tarafından kuşku ile karşılanmış, bölüm kurulduktan sonra Türkiye düzeyinde mekatronik mühendisliği konusunun tanıtılmasına öncelik verilmiş ve çok çaba harcanmıştır. Bu konuda Atılım Üniversitesi tamamen öncü ve etkin bir rol üstlenmiştir. Son yıllarda mekatronik mühendisliğinin bilinirliliği hızla yaygınlaşmış ve 2011 yılı tercih döneminde 16 farklı üniversitede 28 farklı program açılmıştır. Böylece 2002 yılında Türkiye’de 60 olan mekatronik mühendisliği toplam kontenjanı 21 misli artarak (% 2100) 1252 olmuştur.

 

Halen bölümde görevli olan öğretim elemanları ve bölüme katılma tarihleri aşağıda verilmiştir:

 • Prof. Dr. Hulusi Bülent Ertan; 2017 Kasım
 • Doç. Dr. Zühal Erden; 2009 Mart (Atılım Üniversitesi'nde işe başlama tarihi 1999 Mart)
 • Y. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu; 2005 Eylül
 • Y. Doç. Dr. Ahmet Güneş; 2017 Şubat
 • Y. Doç. Dr. Muhammad Umer Khan; 2018 Ocak
 • Ar. Gör. Sümeyye Betül Güney; 2012 Eylül

 

Bu listeden görüldüğü üzere bölümde halen görevli öğretim elemanlarında sayı ve isim olarak istikrar gözlemlenmekte, sık öğretim elemanı değişimi yaşanmamaktadır.

 

Bölümde görev alıp, daha sonra ayrılan öğretim elemanlarının isimleri, görev süresindeki ünvanları ve ayrılma tarihleri aşağıda verilmiştir:

 • Prof. Dr. Abdülkadir Erden, Kurucu Bölüm Başkanı; 2003-2017.
 • Doç. Dr. Fuad Aliew; 2007-2015.
 • Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek; 2012-2016.
 • Y. Doç. Dr. Halit Kaplan; 2003-2005.
 • Y. Doç. Dr. Mehmet Önder Efe; 2003-2005.
 • Y. Doç. Dr. Burhanettin Koç 2003-2005.
 • Y. Doç. Dr. Kutluk Bilge Arıkan; 2003-2017.
 • Öğ. Gör. Ali Emre Turgut; 2003-2005.
 • Öğ. Gör. Dr. Serkan Güroğlu; 2003-2005.
 • Öğ. Gör. Dr. Aylin Konez Eroğlu; 2005-2014.
 • Öğ. Gör. H. Orhan Yıldıran; 2008-2016.
 • Öğ. Gör. Cahit Gürel; 2009-2017.
 • Ar. Gör. Şafakcan Tunçdemir; 2003-2005.
 • Ar. Gör. Tahsin Tecelli Öpöz; 2005-2008.
 • Ar. Gör. Anıl Güçlü; 2009-2010.
 • Ar. Gör. Ayça Göçmen; 2009-2010.
 • Ar. Gör. Doğanç Küçük; 2008-2011.
 • Ar. Gör. Doğan Urgun; 2010-2012.
 • Ar. Gör. Emre Güner; 2011-2016.
 • Ar. Gör. Merve Duman; 07/2017-12/2017.
 • Tekn. Meral Aday; 2008-2017.

 

Sayfa Başı

 

GÜNCEL DURUM

Öğretim Elemanları: Halen görevli öğretim elemanlarının lisansüstü eğitim aldıkları bölümler, uzmanlık alanları ve verdikleri dersler incelendiğinde bölüm elemanlarının sağlıklı bir mekatronik mühendisliği bölümü için gerekli olan makine mühendisliği ve elektrik/elektronik mühendisliği eğitimi almış elemanların karışımı ve bütünleşmesinin sağlandığı gözlemlenmektedir. Bu husus bölüm kurulduğundan beri önem verdiğimiz bir konudur. Uzun dönemde ise mekatronik mühendisliği bölümü mezunlarının bölüm öğretim elemanları içinde çoğunluk olmaları planlanmaktadır. Bu amaçla bölüm mezunlarının doktora çalışması yapmaları kuvvetle desteklenmektedir.

 

Sayfa Başı

 

Öğrenciler: Öğrencilerimiz görmek için lütfen tıklayınız.

 

Öğrencilerimizin genel profili şu özellikleri taşımaktadır:

 • Farklı ve üst düzey bir bölüm öğrencisi olduklarının bilincine sahiptirler. Bu onlara özgüven ve mutluluk vermektedir. Ancak diğer bölüm öğrencilerinden daha çok çalışmaları gerektiğinin farkındadırlar. Bu durum göreceli olarak daha zayıf birikimi olan öğrencilerde tedirginlik yaratmakta, bu tedirginlik hırslarını artırmakta ve bazıları üst düzeyde başarılı olarak burs kazanabilmektedir.
 • Bölümde uygulanan eğitim ile üst düzeyde verilen özgüven duygusu, laboratuvar becerisi ve yetenekleri, tasarım deneyimi ile mühendislik formasyonunda diğer bölümlerden ciddi farklılıklar gelişmekte, bu durum bölüm öğrencilerinin davranış ve tavırlarını, gündelik yaşam tarzlarını etkilemektedir. Bu özellik kantin gibi tüm öğrencilerin bulundukları ortamlarda çarpıcı bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
 • Özgüven ile birlikte verilen girişimcilik duygusu öğrencilerimizi daha da aktifleştirmekte, lisans yıllarından itibaren yeni ürün ve kendi şirket hayalleri büyük bir motivasyon oluşturmaktadır. Halen mezunlarımızın kurduğu 5 şirket olması, 10 dolaylarında mezunumuzun mezun arkadaşlarının şirketlerinde çalışıyor olması bu konuda önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
 • Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ders içinde konuşmacıyı dinleme, soru sorma gibi davranış kuralları dikkatle uygulanmakta, laboratuvar ortamında önce güvenlik ilkesi ile çalışma alışkanlıkları kazandırılmakta, çalışma sürelerine uymak, temizlik ve kalite kavramları işlenmektedir. Bu alışkanlıklarını iş hayatlarında sorunsuz sürdürmeleri beklenmektedir.
 • Öğrencilerimize birinci yıldan itibaren yazılı ve sözlü olarak, İngilizce ve Türkçe kendilerini ifade etme, soru sorma ve sunum yapma görevleri verilmekte ve her dönem birden fazla derste, birden çok sayıda uygulanmaktadır. Mezunlarımızdan gelen bildirimler bu özelliklerinin işverenler tarafından çok takdir edildiğini göstermektedir.
 • Öğrencilerimizin yaratıcı ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilmek amacı ile çeşitli düzeylerde yapılan proje ve laboratuvar çalışmaları ile bu konuda üst düzeyde bir eğitim verilmesi sağlanmıştır.
 • Öğrencilerimizin akademik özellikleri ile beraber bir toplum içinde uygar bir birey olarak yaşaması, bunu bir yaşam ilkesi haline getirmesi için çaba harcanmış ve başarılı olunmuştur. Bu husus hem yatay (bölümler arasında), hem de dikey olarak (yıllar/sınıflar arasında) açık bir şekilde gözlemlenmektedir.

 

Tüm öğrencilerimizin notları ve performansları danışmanları tarafından yakından izlenmektedir. Bunun için bizim tarafımızdan geliştirilen ve sadece bölümümüz danışmanları tarafından ulaşılan bir excel yazılımı kullanılmaktadır. Not ortalaması 0.50/4.00 altına düşen tüm öğrencilerimizin aileleri telefon ile aranarak gerekli uyarılar yapılmakta, not ortalaması 0.50-1.00 arasında olan öğrenciler özel olarak çağrılarak uyarılmakta ve her iki grup öğrencinin de notları ve davranışları danışman ve bölüm başkanı tarafından yakından izlenmektedir.

 

Sayfa Başı

 

Laboratuvarlar: Bölüm laboratuvarları kuruluşundan itibaren farklı bir yaklaşımla tasarlanmış, her öğrencinin kişisel ve takım olarak, fiilen tasarım, üretim ve uygulama yapmasına olanak verecek bir laboratuvar düzeni kurulmuştur. Bu özelliği ile tüm dünyada örnek gösterilebilecek bir laboratuvar ortamı oluşturulmuştur. Halen kurulu olan ve eğitim ve araştırma yapılan laboratuvarlarımız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Laboratuvarlarımızın bir özelliği olarak; (zorunlu nedenlerle satınalınan bir Robot kol hariç), satınalınmış gösterim amaçlı hiçbir robot, tezgah veya test düzeneği bulunmamaktadır. Bu çok önemli bir özelliktir. Türkiye’deki tüm üniversitelerde çok yüksek tutarlara ulaşan ve sadece demo (gösterim) amaçlı kullanılan çok pahalı tezgah ve cihazların bulunduğu, bu cihaz ve tezgahların sadece ziyaretçilere gösteri yapmak amacı ile kullanıldığı, öğrencilere bir çok bölümde demo dahi yapılamadığı, işletim ve bakım giderlerinin çok yüksek olması nedeni ile kısa zamanda bu cihaz ve tezgahların yıprandığı, satın alınan teknolojinin birkaç yıl içinde eskidiği ve yeni teknoloji için tekrar çok yüksek tutarlar harcanmak zorunda kalındığı bilinmektedir. Bu tür yatırımlarla araştırma yapılamayacağı ve yapılan araştırmaların yurtdışına ücretsiz teknoloji aktarımından başka bir yararı olmadığı bilinmektedir. Bu hususun Türkiye için kaynak israfı olduğu düşünülmektedir. Mekatronik Mühendisliği Bölümünde bu nitelikte önemli  bir yatırım bulunmamaktadır. Bu nedenle hazır robot satın alınmasına gidilmemiş, robotlar laboratuvarlarımızda üretilmiş, böylece robot teknolojisinin bölüm laboratuvarlarında üretildiği bir eğitim ortamı sağlanmıştır. Bu hususun Türkiye düzeyinde diğer üniversitelerle ve diğer bölümlerin yatırımları ile karşılaştırılması önerilmektedir.

 

Halen kurulmuş laboratuvar olanaklarımızın gerçekçi bir değerlendirme ile 3-4 milyon  TL dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu yatırımın yaklaşık üçte biri veya yarısına yakın bölümünün dış destekli projelerden karşılandığı düşünülmektedir.

 

Laboratuvarlarımızın bir önemli özelliği de; laboratuvarların her birinin içinde dikey bütünleşme olarak isimlendirdiğimiz sinerjinin sağlanmış olmasıdır. Her laboratuvarda, değişik sınıflardan lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve adayları, doktora sonrası (postdoc) araştırmacılar ve öğretim üyeleri kendi araştırma çalışmalarını birlikte yapabilmekte, değişik düzeylerde bilgi, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşabilmektedir.

 

Sayfa Başı

 

Müfredat ve Dersler: Ders müfredatımız kapsamlı bir müfredat tasarım çalışması sonucu özgün bir yapıda tamamen tarafımızdan geliştirilmiştir. Müfredat ve derslerimiz ABET ve MÜDEK gibi değerlendirme kurumlarının ölçütlerine tamamen uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Bölüm müfredatı ve dersleri, öğrencilerimizin ilgi duydukları diğer bölümlerle veya bölümüze ilgi duyan diğer bölüm öğrencilerinin çift anadal ve yandal programlarına katılmalarını sağlayacak düzenlemeler de yapılmıştır.

 

Lisans Programı Müfredatı ve Dersleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Müfredatı ve Dersleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Doktora Programı Müfredatı ve Dersleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Sayfa Başı

 

Mezunlar: Toplam mezun sayımız 2013 yılı sonu itibari ile 166 dolaylarındadır. Mezunlarımızın isim listesi ve bölüm tarafından bilinen çalıştıkları kurum ve şirketlerle ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.

 

Bilgimiz içinde iş arayan mezunumuz bulunmamaktadır. Bölüm başkanlığına gelen mekatronik mühendisliği iş teklifleri bölüm mezunlarımıza e-posta ile iletilmektedir. Mezunlarımızın kendilerinin kurduğu 5 şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerde 10 kadar mezunumuz çalışmaktadır. Mezunlarımız çoğunlukla savunma sanayii, otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektörüne dağılmıştır. Mezunlarımızın çoğunun arge, tasarım gibi teknoloji ağırlıklı işlerde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bazı mezunlarımız da kendi aile şirketlerinde çalışmaktadır. Mezunlarımızdan önemli bir kısmı yüksek lisans ve doktora programlarına kaydolmuşlardır. Mezunlarımızın lisansüstü çalışma yapmaları teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

 

Sayfa Başı

 

Yayınlar: Bölüm elemanları tarafından yapılan yayınları görmek için lütfen tıklayınız.

 

Bu yayınlara ek olarak 2010 yılından beri düzenlenmekte olan ve 2013 ile 2015 yıllarında ulusal olarak düzenlenmiş olan Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK)’de her sene 4. Sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin bildirileri yayınlanmaktadır. Bildiri kitabına ve MeMÖK hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Sayfa Başı

 

Diğer etkinlikler: Bölümümüz ders dışı etkinlikler de aktif rol almaktadır:

 • ART Atılım Robot Topluluğu (2004); ART çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen ulusal robot yarışmalarında birincilikler dahil çeşitli ödüller almıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 • FormulaG Atılım Üniversitesi FormulaG Güneş arabaları (2005-2011); Bölüm öğrencilerinin çoğunlukta olduğu FormulaG takımımız 6 yıl boyunca sürekli ilk on üniversite içinde kalma başarısını göstermiş, 2005 yılında gerçekleştirilen yarışmada ikincilik ödülü almıştır.
 • MeMÖK Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongreleri; 2010 yılında başlatılan MeMÖK öğrenci kongreleri ilk kez 2013 yılında Türkiye düzeyinde tüm mekatronik mühendisliği bölümlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bilgi için lütfen tıklayınız.
 • MECEDay Mekatronik Mühendisliği Günleri; Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin tamamlanan akademik yıl içinde yaptıkları tüm ders, tasarım ve araştırma projelerini sergiledikleri ve gösteri yaptıkları, kendi ürettikleri robotların performansından ders kapsamında not aldıkları bir etkinliktir. Bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Sayfa Başı

 

Merkezler: Bölüm elemanlarımızın etkin olduğu üç merkez bulunmaktadır.

 

RoTAM; Robot Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (2009)

http://rotam.atilim.edu.tr

EeTAM; Elektro-erozyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (2009)

http://eetam.atilim.edu.tr

UTAM; Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (2013)

http://utam.atilim.edu.tr

Merkezlerle ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfalarında verilmiştir.

 

Sayfa Başı

 

Bölümü Tanıtıcı videolar:

Mekatronik Mühendisliği TRT Okul

Mekatronik Mühendisliği - Öğrenci gözüyle

Bölüm Çalışmalarından örnekler

Engelden Kaçınma (video)

Arabalar (video)

Böcek (video)

Altıbacak (video)