Desteklenen Endüstriyel Araştırma Projeleri Laboratuvarları

Amacı: Araştırma

Kuruluş Tarihi: 2012

Laboratuvar genel amaçlı bir laboratuvardır ve belirli bir uzmanlık alanında çalışmamaktadır. Laboratuvar 6 bağımsız çalışma mekanına sahiptir. Bu mekanlar bir kurum tarafından desteklenmekte olan projelere tahsis edilmekte, proje süresince proje ile ilgili çalışmalar bu laboratuvarda yapılmaktadır. Projenin sona ermesi ile proje ürünleri başka laboratuvar ve mekanlara taşınmaktadır.

 

LABORATUVAR YETENEKLERİ

Çalışma mekanı dışındaki yetenekler proje bazında değişmektedir.

 

LABORATUVARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

- Biyobenzetim Tasarım Metodolojisinin, Tersine Mühendislik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi

İlgili Kurum / Kuruluş: TÜBİTAK Joint project of Atılım University and University of Craiova, Romanya.
Başlangıç Bitiş Tarihi: 2010-2012

- Seralarda kesme gül hasatı yapan robot geliştirilmesi, tasarım ve üretimi

İlgili Kurum / Kuruluş: MONE A. Ş. / TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi
Başlangıç Bitiş Tarihi: 2013-Devam ediyor

- Üç Dönerkanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT)

İlgili Kurum / Kuruluş: SE Savunma Sanayi - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SANTEZ
Başlangıç Bitiş Tarihi: Mart 2012-Ağustos 2013

 

Laboratuvar Sorumlusu:

Prof. Dr. H. Bülent ERTAN

bulent.ertan@atilim.edu.tr

 

İletişim: Mühendislik Fakültesi - A2 Blok No. B3012 • http://mechatronics.atilim.edu.tr/laboratuvarlar • T. 0312 5868373