Mekatronik Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları


 Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları:

a. Mekatronik mühendisliği konularında araştırma-geliştirme (AR-GE), ürün geliştirme (ÜR-GE), tasarım, üretim, test, sistem entegrasyonu ve proje yönetimi alanlarında bireysel olarak ve/veya takım içinde görev alırlar,

b. Mesleki kariyer gelişimleri için akademik ve/veya sürekli eğitim programlarına devam ederler,

c. Disiplinlerarası alanlarda teknoloji geliştirme odaklı ticari girişimlerde bulunurlar.