Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Laboratuvarı

Amacı: Eğitim (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Araştırma


Laboratuvar Sponsoru: Atılım Üniversitesi


Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Laboratuvarı çalışma alanları robotik manipulatörlerin kullanımı, modellenmesi, tasarımı, programlanması ve kontrolü konularını içermektedir.

 

 

 

LABORATUVARIN YETENEKLERİ 

Adı  İşlevi
CRS CataLyst-5 Articulated Robot 5 serbestlik dereceli ve seri bağlantılı robot kol
CRS Servo Gripper Robot kol servo tutucusu
Teach Pendant Kablolu kontrol modülü 
Robcomm 3 Robcomm yazılımı

 

LABORATUVARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Robot kol tutucularının tasarımı ve denetimi üzerine iki çalışma

İlgili Kurum / Kuruluş: Atılım Üniversitesi
Başlangıç Bitiş Tarihi: 2010-2011
Özet: Robot Kol Tutucularının Tasarımı Ve Denetimi Üzerine İki Çalışma başlığı altında son sınıf öğrencilerinden
oluşan bir grup öğrenciye MECE407 ve MECE408 Lisans Araştırma Dersleri kapsamında çalışmalar yaptırılmıştır;
Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi MeMÖK2012’da bu konu üzerine öğrencler bir bildiri sunmuştur.

 

Laboratuvar Çalışanları:

Yrd. Doç. Dr. Bülent İRFANOĞLU
Lab. Sorumlusu
bulent.irfanoglu@atilim.edu.tr

 

İletişim: Mühendislik Fakültesi - A2 Blok No. B3012 • http://mechatronics.atilim.edu.tr/laboratuvarlar • T. 0312 5868373