Gömülü Sistemler Laboratuvarı

Amacı: Eğitim (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), Araştırma ve Hizmet

Laboratuvar Sponsoru: Atılım Üniversitesi

Gömülü Sistemler Laboratuvarı çalışma alanları mikroprosesör, mikrodenetleyici ve dijital sinyal prosesör tabanlı gömülü kontrol, modeleme, geliştirme ve uygulamalarını; algılayıcı ve eyleyici entegrasyonu ve kullanımını; gerçek- zamanlı gömülü sistem kontrol uygulamalarını içermektedir.

 

LABORATUVARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

- Internet Tabanlı Ağ Oluşturma ve Gömülü Robotik Uygulamalar

İlgili Kurum / Kuruluş: Atılım Üniversitesi
Başlangıç Bitiş Tarihi: 2009-2010
Özet: Internet Tabanlı Ağ Oluşturma ve Gömülü Robotik Uygulamalar başlığı altında son sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenciye MECE407 ve MECE408 Lisans Araştırma Dersleri kapsamında çalışmalar yaptırılmıştır; Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi MeMÖK2010’da bu konu üzerine öğrencler bir bildiri
sunmuştur.

- Optik Akışın Robotik’te Kullanımı Üzerine Araştırma

İlgili Kurum / Kuruluş: Atılım Üniversitesi
Başlangıç Bitiş Tarihi: 2011-2012
Özet: Optik Akışın Robotik’te te Kullanımı Üzerine Araştırma başlığı altında son sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenciye MECE407 ve MECE408 Lisans Araştırma Dersleri kapsamında çalışmalar yaptırılmıştır; Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi MeMÖK2012’da bu konu üzerine öğrencler bir bildiri sunmuştur.

 

Laboratuvar Sorumlusu:

Yrd. Doç. Dr. Bülent İRFANOĞLU
bulent.irfanoglu@atilim.edu.tr

 

İletişim: Mühendislik Fakültesi - A2 Blok No. B3012 • http://mechatronics.atilim.edu.tr/laboratuvarlar • T. 0312 5868373