Lisans Programı

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde tamamen özgün niteliklere sahip Lisans ve Yüksek Lisans programları geliştirilmişve ilk öğrenciler 2003 yılında öğrenime başlamıştır. Program ve program içindeki dersler alışılmışmühendislik yaklaşımlarından farklı olarak her düzeyde disiplinlerarası ve çok disiplinli yaklaşımları vurgulamış, uygulama yaparak öğrenme ilkesi gerçekleştirilmiş, mühendislik tasarımı ve teknoloji üretimi her düzeyde özellikle öne çıkarılmıştır. Bu amaçla her dönem ve her derste öğrencilerin kullandığı laboratuvar olanakları sağlanmış, ve tasarım uygulamaları planlanmıştır.

NOT: Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olduğu için derslerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler İngilizce dilindedir.

 

Lisans müfredatı

2012-2013 dönemi öncesinde bölüme başlayan öğrenciler için lisans programı

2012-2013 dönemi itibariyle bölüme başlayan öğrenciler için lisans programı

2016-2017 dönemi itibariyle bölüme başlayan öğrenciler için lisans programı

Lisans ders önkoşul listesi

2012-2013 dönemi öncesinde bölüme başlayan öğrenciler için ders önkoşul listesi

2012-2013 ve 2013-2014 dönemlerinde bölüme başlayan öğrenciler için ders önkoşul listesi

2014-2015 dönemi itibariyle bölüme başlayan öğrenciler için ders önkoşul listesi

2016-2017 dönemi itibariyle bölüme başlayan öğrenciler için ders önkoşul listesi & ders önkoşul ağacı

 

Çift Anadal Programları

Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrenimlerini Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde devam ettirmekte olan başarılı öğrencilere çift anadal programları imkanı sunmaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı

Endüstri Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı

Makine Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı

Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı

Çift anadal programına başvuru ve kabul şartları, başvuru süreleri ve program detayları aşağıdaki dosyalar ve üniversite yönergelerinde açıklanmıştır.

http://www.atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonergeler

 

Yan Dal Programları

Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrenimlerini Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde devam ettirmekte olan başarılı öğrencilere yan dal programları imkanı sunmaktadır. Yan dal programına başvuru ve kabul şartları, başvuru süreleri ve program detayları aşağıdaki dosya ve üniversite yönergesinde açıklanmıştır.

http://www.atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonergeler

Yan Dal Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.