Mekatronik Mühendisliği Tanıtımı

Mekatronik Mühendisliği Nedir?

Mekatronik, makina mühendisliği, elektronik mühendisliği ve bilgisayar teknolojisinin eşamaçlı bileşiminden oluşan bir mühendislik felsefesidir. Bu felsefe içinde temel nokta, bu kavramların organik bir yapıda tümleşik ve bir bütün olarak düşünülmesidir. Mekatronik Mühendisliği ise bu felsefenin mühendislik uygulamaları içinde gerçekleştirilen ve ürüne yönelik uygulamasıdır. Mekatronik Mühendisliği mekanik, elektronik ve bilişim teknolojilerini işlevsel ve fiziksel olarak tümleştiren ürünlerin geliştirilmesi ve üretimini sağlayan tasarım ve eğitim felsefesidir.

 

Mekatronik Mühendisliğinin Özellikleri

Mekatronik Mühendisliği ürünleri akıllı makina, cihaz, sistem ve süreçleri içerir. Mekatronik makinalar mekanik işlevsellik ile tümleşik algoritmik denetimi beraberce içeren ürün ve sistemlerdir. Mekatronik ürünlerin genel özellikleri, çevrelerini algılarlar, algılanan çevre ile ilgili yorum yaparak karar alabilirler, ve çevrelerini değiştirebilirler. Gelişmiş mekatronik ürünler basit makinalar yerine çevrelerini değiştirebilen bilgisayar sistemlerine dönüşmüştür. Bu temel kavramlara göre mekatronik, çok disiplinli ve disiplinlerarası konuları kapsayan bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamalarına tümleşik bir yaklaşımdır (Şekil ). Mekatronik kavramlar özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş ve temel değişikliklere neden olmuştur. Mekatronik Mühendisliği güncel düzeyinde bu felsefenin mühendislik uygulamaları içinde gerçekleştirilen ve ürüne yönelik uygulamasıdır.

 

 

Şekil Mekatronik ve diğer mühendislik alanları

EMS: Elektromekanik sistemler, MMY: Makina mühendisliği yazılımları, EEMY: Elektrik/elektronik mühendisliği yazılımları.

 

 

Mekatronik, çeşitli mühendislik disiplinleri arasında sistematik bir eşgüdüm ve tümleşim (entegrasyon) sağlayarak amacına ulaşabilen bir mühendislik yaklaşımıdır.  Bu yaklaşımın ve mekatronik kavramlarının temel özelliği, ürünlerin tasarım aşamasından başlayarak mekanik, elektronik ve bilişim teknolojilerini uygulanabilir düzeyde tümleştirmesidir. Bu tümleştirmenin gereği olarak oluşan Mekatronik mühendisliği kavramı ise değişik mühendislik teknolojilerinin aynı ürün üzerinde toplanması sonucu doğan ve gelişen bir kavramdır.

 

Mekatronik mühendisliğini simgeleyen başlıca özellikleri şunlardır:

-       Diğer mühendislik dallarının ortak ögelerini taşımaktadır: Mekatronik mühendisliği tüm mühendislik ögelerini daha kuvvetli olarak hissetmektedir. Bu kapsamda insan konforu, sağlığı ve güvenliği ile beraber ekonomik ölçütler de özellikle vurgulanmakta, bunun sonucu olarak mekatronik ürünler daha üstün nitelikleri ile birlikte daha kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmaktadır.

-       Ürüne yönelik bir yaklaşımdır: Bu özelliği ile makina mühendisliğinin ürün amaçlı üretken özelliklerini taşımaktadır. Mekatronik mühendisliği yaklaşımları bir ürün çevresinde gelişmekte ve şekillenmektedir.

-       Çok disiplinli bir yaklaşımdır: Özelde makina mühendisliği ile elektrik/elektronik mühendisliği disiplinlerini ve yazılım teknolojisini beraberce özümsemiştir.

-       Disiplinlerarası bir yaklaşımdır: Bu özelliği ile diğer mühendislik dalları arasında öne çıkmayan bazı konuları sahiplenebilmektedir.

-       Yaygın, giderek artan ve kuvvetlenen endüstriyel uygulamalar içermektedir: Mekatronik mühendisliğinin gelişim sürecini artık endüstriyel gelişmeler belirlemekte, öncülüğünü endüstriyel araştırmalar yapmaktadır.

-       Mekatronik ürünlerde ticari nitelikler ve kaygılar öne çıkmaktadır: Ürüne yönelik bir yaklaşım olmakla birlikte müşteri istekleri, müşteri tatmini ve insan konforu mekatronik mühendisliğinin tanımında  ve yapısında vardır.

-       Mekatronik ürünlerde ergonomik özellikler yapısal olarak vardır: Mekatronik ürünler genellikle kullanıcı olarak insanı rahatlatan, insanın olağan işlerini üstlenen, ve insanın daha yaratıcı ve üretken olması için fırsat tanıyan ürünlerdir.