Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü özgün bir müfredat programı ile 2003 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Müfredat program yapısı tamamen özgün bir şekilde geliştirilmiş, tüm dersler mekatronik mühendisliği için gerekli uluslararası ve üst düzey donanıma sahip mezunlar yetiştirecek şekilde özenle tasarlanmıştır.

Bu müfredat programının en çarpıcı özelliklerinden biri Türkiye üniversitelerindeki müfredat programlarında yaygın olarak pek rastlanmayan, ancak lisans öğrencilerinin araştırmaya yönlendirilmesi bakımından çok önemli işlevi olan “lisans araştırma projeleri” (“MECE 407 Undergraduate Research Project I” ve “MECE 408 Undergraduate Research Project II”) dersleridir. Bu derslerde öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları doğrultusunda çeşitli araştırma konularında bir akademik yıl boyunca çalışmakta; teorik, uygulamalı ve/veya deneysel araştırma yapmaktadırlar.

Araştırma projelerinin sonuçları, 2007 - 2010 yılları arasında bölüm öğretim üyeleri ve görevlilerinin bulunduğu bir toplantı da öğrencilerin sunumları ile aktarılmaktadır. 2010-2012 yıllarında ise, akademik yılsonunda bu çalışmalardan üretilen bildiriler, bölüm öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve konu ile ilgili olabilecek kişilerin katıldığı geleneksel olarak her sene düzenlenen MeMÖK (Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi) ’nde öğrenciler tarafından sunulmaktadır. Sunulan bu bildiriler bildiri kitabı halinde basılarak evrensel bilgi birikimine katkı sağlanmaktadır.

2013 yılından itibaren MeMÖK, Türkiye’de bulunan üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği Bölümleri/Programları ve Mekatronik Mühendisliği konularında çalışan diğer bölümleri ile ulusal kongre düzeyine taşınmaktadır. Türkçe kaynak sağlamayı hedefleyen bu kongre ile üniversiteler arası işbirlikleri sağlanırken, mekatronik mühendisliği konularında çalışan öğrenciler bilgi birikimlerini arttırabileceklerdir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.